28.-29.1.2011
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

FILMY

ARRANGED LOVE

Switzerland, 2010, 40 min
Sarah Bregy
28.01.2011 18:10

V tamilské kultuře jsou rodiče tradičně odpovědni za najití vhodného snubního partnera pro své děti. Sňatky z lásky také existují, ale jsou hůře přijímány ve společnosti. Lidé ze Srí Lanky, kteří emigrují do evropských států si často přinesou tradici domluvených sňatků s sebou. To vede k tomu, že mladí Tamilové, kteří vyrostli v západní kultuře, často čelí protikladným představám o sňatcích.

Etnografický dokumentární film „Dohodnutá láska“ rozebírá různé způsoby jak se s touto problematikou vyrovnávají tři různé srílanské páry. Film představuje divákovi různé úhly pohledu, různé konfliktní situace, které v této souvislosti vyvstávají a názory, které dané páry zastávají ve spojitosti s láskou a manželstvím.

Režie, produkce, kamera, střih: Sarah Bregy

Režisérka Sarah Bregy se narodila v roce 1981 ve Švýcarsku.V letech 2003-2010 studovala na Univerzitě v Curychu kulturní antropologii, filmová studia a politické vědy.

Jazyk dialogů: švýcarská němčina, tamilština

Jazyk titulků: čeština, angličtina

ARTZAINAK/SHEPHERDS AND SHEEP

USA, 2010, 15 min
Jacob Griswold, Javi Aitor Zubizarreta
29.01.2011 16:50

Vysoko v horách státu Idaho ve Spojených státech amerických si imigranti v tichosti a osamění vydělávají na živobytí jako pastevci tisíců pokojných ovcí.

Režie, kamera, střih: Jacob Griswold, Javi Aitor Zubizarreta

Griswold a Zubizarreta se narodili v 80.letech v USA. Vystudovali Univerzitu Notre Damm v Utahu, USA. Artzainak je jich první film.

Produkce: Griswold an Zubizarreta Productions, Spain

Jazyk dialogů: angličtina, španělština

Jazyk titulků: čeština, angličtina

Evropská premiéra!!!

BÁRISEJ

Hungary, 2007, 41 min
Kriszta Bódis
28.01.2011 21:40

„Muž je jiný než žena. Muž může dělat více věcí, žena žádné.“ říkají olaští Romové z maďarské župy Békés. Tradice podobných předpokladů drží tuto komunitu pevně pohromadě.  Být dospělou dívkou znamená být zralou ženou. Stát se dospělou dívkou je přelomový bod.

„Bárisej“  je genderový dokumentární film pojednávající o genderových rolích olašské romské komunity s jejími ojedinělými zákony a tradicemi žen a jejich ženským výkladem.

Režie: Kriszta Bódis

Narozena v Budapešti v roce 1967. Kriszta je  spisovatelkou, dokumentární filmařkou a psycholožkou.

Produkce: FILMPLUS, Budapest, Hungary

Kamera: Francisco Gózon, Márton Vízkelety, Mária Takács

Jazyk dialogů: maďarština

Jazyk titulků: angličtina

BEING A TRANS-PERSON LIVING IN A TWO-GENDER SOCIETY

Belgium, 2011, 15 min
Petar Veljacic
28.01.2011 22:40

V současné kultuře jsme všichni vedeni k životu a reprodukci v dvougenderových společnostech a bereme na sebe role „přirozeně“ předurčené biologickým pohlavím člověka. Některé studie s tím nesouhlasí.

Režie, produkce, kamera, střih: Petar Veljačic

Petar se narodil v roce 1979 v Aleksinači v Jugoslávii. Vystudoval na Univerzitě v Bělehradu na katedře Etnologie a antropologie. Své filmové vzdělání odstartoval na filmové škole Academy of Film Center v Bělehradě a později ho dál rozvíjel  na poli vizuální antropologie. Od roku 2009 žije a pracuje v Bruselu.

Jazyk dialogů: angličtina, francouzština

Jazyk titulků: angličtina

BUNONG GUU OH/BUNONG´S BIRTH PRACTICES

Switzerland/Cambodia, 2010, 50 min
Tommi Mendel, Brigitte Nikles
28.01.2011 19:10

Tento film dokumentuje porodní praktiky Buonongů v provincii Mondulkiri na severovýchodě Kambodže na základě socio-antropologické případové studie. Sociální, ekonomické a politické změny výrazně přetvářejí tuto provincii a mají dopad na víru, myšlení a zvyky vesničanů týkající se těhotenství, porodu a raného mateřství. Tradiční porodní báby, těhotné ženy, matky a jejich rodiny dávají divákovi nahlédnout do svého současného způsobu uvažování, které se nachází na pomezí tradic a modernity.


Režie: Tommi Mendel, Brigitte Nikles

Tommi a Brigitte studovali antropologii na Univerzitě ve švýcarském Curychu. V současné době Brigitte pracuje v provincii Mondulkiri v Kambodži v Bunong Cultural Centre. Tommi pracuje na svém PhD v oblasti etnologického filmu.

Produkce: Tigertoda productions, Curych, Šýcarsko

Kamera, Střih: Tommi Mendel

Jazyk dialogů: Bunong a Khmer

Jazyk titulků: čeština, angličtina

Film byl uveden na několika světových filmových festivalech (výběr):

NAFA International Ethnographic Film Festival, Aarhus, Dánsko 2010

International Festival of Visual Anthropology Mediating Camera, Moscow, Rusko 2010

Cambodia International Film Festival, Phom Phen, Kambodža 2010

International Festival of Ethnological Film, Belgrade, Srbsko 2010

Contro-Sguardi International Anthropological Film Festival, Perugia, Itálie 2010

Athens Ethnographic Film Festival, Řecko 2010

ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÉDSKU/CZECH ROOTS IN SWEDEN

Czech Republic, 2010, 57 min
Tomáš Kubák
29.01.2011 14:40

Dokument je sondou do života osmi českých rodin či jednotlivců, žijících trvale ve Švédsku. Co jim tato země dala či vzala? Jak pohlížejí na svůj odchod z Československa a na svůj život na severu po čtyřiceti letech? Jak vidí ze svého zorného úhlu Švédsko a švédskou společnost oni i jejich děti zde narozené?

Film nahlíží nejen do prostředí českých rodin, ale přibližuje i atmosféru švédských měst a venkova, kterou dokresluje originální švédská i česká hudba.

 Režie, kamera, střih: Tomáš Kubák

Profesí typograf žijící v jihomoravském Kyjově. Také však kameraman a režisér zaměřující se především na cestopisně laděné dokumenty. Jeho filmy (Nepálem, Filipínské štěstí aj.) získaly ocenění na několika festivalech (GO kamera, Welzlovo Filmobile, World Film). Od roku 2009 připravuje ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem cyklus dokumentů o krajanech žijících v zahraničí nazvaný České kořeny.

Produkce: Martina Fialková, Mezinárodní český klub,o.s., Česká republika

Jazyk dialogů: čeština

Jazyk titulků: žádné

CHOKORA - SURVIVING ON THE STREET

Switzerland, 2010, 50 min
Lea Furrer
29.01.2011 18:55

Anthony a Robert, dva mládenci z Nairobi, poskytují divákovi náhled do svých každodenních životů. S kamerou v ruce natáčí a komentují život na ulicích a v Halfway Centru. Tak se dozvídáme nejen o jejich životních zkouškách a trápeních, ale i o jejich smyslu pro humor a plánech do budoucna, které jsou plné naděje. Pohybující se obrázky jsou přesvědčivé hlavně svou autenticitou. Tím, že kamera byla dána do rukou přímo protagonistům, se dynamicky změnila perspektiva příběhu. Toto mění nejen pohled na celou problematiku, ale i samotný průběh filmu.

Režie, produkce, střih: Lea Furrer

Lea se narodila v roce 1984 ve Švýcarsku, kde vyrůstala a prožila tři roky v Brazílii. Má magisterský titul ze sociální antropologie, filmových studií a sociální pedagogiky z Univerzity v Curychu. Film Chokora byl součástí její diplomové práce v oboru sociální antropologie. V současné době pracuje jako sociální pracovník s dětmi a mládeží v Curychu.

Kamera: Lea Furrer, Anthony Mutinda, Robert Oundo

Jazyk dialogů: angličtina, Swahili, Sheng

Jazyk titulků: čeština, angličtina

FRIENDS

Norway, Macedonia, 2010, 35 min
Frode Storaas, Elizabeta Koneska
29.01.2011 20:05

Filip je studentem na Mac Brod Gymnáziu. Bydlí na kolejích. Alija je jeho dobrým kamarádem ze školy. Patří ale k odlišným náboženským obcím a to je rozděluje nejen během přestávky na oběd, ale vůbec kdykoli mimo školní vyučování. Filip tráví své víkendy ve své rodné vesnici Samokovu, kde sbírá houby na prodej a pomáhá svým prarodičům a mamince v jejím malém obchodě. Alija každý den dojíždí ze své rodné vesnice Plasnice.

Tento dokumentární film poukazuje na situaci na makedonském venkově, kde nezaměstnanost nutí lidi opouštět své vesnice. Tato skličující realita zastiňuje vztahy mezi etnickými a náboženskými skupinami.

Režie, kamera: Frode Storaas, Elizabeta Koneska

Jako antropolog pracoval Storaas s pastevci a chovateli skotu a jiných domestikovaných zvířat v Súdánu, Keňi, Ugandě a Etiopii. Jeho hlavním zájmem jsou obecná antropologie, ekonomika a politika. Jako autor filmů se zúčastnil projektů v Africe a na Středním Východě, v Řecku a Makedonii, v Mexiku a Spojených státech amerických, v Číně a Norsku. Tématem některých z těchto projektů je magie, konkrétně jak může víra v magii ovlivnit každodenní život.

Koneska je vedoucí kurátorkou v Národním muzeu Makedonie ve Skopje na oddělení etnologie. Předmětem jejího zkoumání jsou převážně: tradiční jídlo, mědikovci a klempíři, slovanská ortodoxní komunita v Istanbulu, sdílené svatyně a turecké a jiné muslimské etnické a náboženské komunity. Koneska již natočila 12 filmů založených na výzkumech v Makedonii a Turecku.

 Produkce: Macedonian Centre for Photography, Skopje, Makedonie

Střih: Frode Storaas

Jazyk dialogů: makedonština, angličtina

Jazyk titulků:čeština, angličtina

HOLUBOJE

Czech Republic, 2010, 25 min
Martin Šmoldas
29.01.2011 16:10

Krajanská obec Holuboje, byla v tzv. Besarábii (území dnešního Moldavska) založena českými kolonisty už v roce  1864. V pestré národnostní směsici tohoto regionu si holubojští krajané uchovaly prvky jazyka a lidové kultury, v Čechách mnohdy již dávno zapomenuté. Unikátní je  hlavně soubor dechové hudby, který v obci nepřetržitě funguje (i s řadou českých písniček) už neuvěřitelných 146 let.

I přes tyto folklórní zajímavosti jsou však místní lidé svázáni se stejnými problémy jako všichni obyvatelé izolovaného a chudého Moldavska. Rozvrat hospodářství, rozpad zemědělských družstev a každodenní existenční problémy, které ohrožují i fungování samotné dechovky. Autor snímku nás seznamuje se čtyřmi postavami, obyvateli Holuboje, kteří nám postupně dávají nahlédnout do minulého i současného života krajanů v Moldávii.

Režie, produkce, kamera, střih: Martin Šmoldas

Martin Šmoldas studuje sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. V rámci studia se účastnil několika výzkumů. Mezi jinými i v české krajanské obci Holuboje, v Moldavsku.

Jazyk dialogů: čeština

Jazyk titulků: žádné

Premiéra!!!

MOJE VÁLKY/MY WARS

Czech Republic, 2010, 26 min
Jiřina Kosíková
29.01.2011 14:00

Věra Fialová se narodila na konci 1. světové války jako nemanželské dítě Češky a Poláka - ruského válečného zajatce. Ve starém kufru má uloženy písemné a obrazové dokumenty z 1. a 2. světové války. V jejích vzpomínkách, doprovázených zpěvem písní z rodinného repertoáru, jsou zachyceny "malé dějiny" - životní příběh jedné ženy na pozadí velkých historických událostí 20. století.

Sestřih ze záznamů pořízených během etnologického terénního výzkumu v letech 2007 a 2009. Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. Praha "Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy" (reg.č. AV0Z90580513).

Režisérka Jiřina Kosíková (*1952) pracuje jako etnoložka v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno. Specializace: Vizuální antropologie. Využití videozáznamu jako metody a techniky terénního výzkumu.

Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Veveří 97, 602 00 Brno

Střih a scénář: Petr Baran

Kamera: Jiřina Kosíková

Jazyk dialogů: čeština

Jazyk titulků: angličtina

PINK GANG

Italy, 2010, 75 min
Enrico Bisi
28.01.2011 20:15

V Indii, v Uttar Pradeshi, bojuje žena proti nespravedlnosti a mužskému násilí. Tou ženou je Sampat Pal, která založila Pink gang. Tisíce žen nyní bojují společně v růžových šatech a s růžovými holemi.

Režie: Enrico Bisi

Enrico se narodil v roce 1975. Vystudoval Univerzitu v Turíně v Itálii, obor Literatura a filosofie. Od roku 2000 je nezávislým režisérem a střihačem.

Produkce: La Sarraz Pictures, Turín, Itálie

Kamera: Simon Luca Chiotti

Střih: Marco Duretti, Beatrice Babin

Jazyk dialogů: Hindí

Jazyk titulků: čeština,angličtina

Světová festivalová premiéra!!!

STARIK PETR/OLD MAN PETER

Russia, 2008, 26 min
Ivan Golovnev
29.01.2011 17:20

Tento film nás zavede do světa starého muže, Petra Sengepova, posledního šamana krymské řeky, který žije sám v hluboké sibiřské tajze. Území khanského lidu je základním zdrojem těžby ropy v Rusku. Asi 70% celkového objemu vytěžené ropy v Rusku pochází právě z tohoto zdroje. Těžební společnosti aktivně skupují rozsáhlá území na severu Sibiře. Původní obyvatelé jsou nuceni tuto oblast, své vlastní dědictví, opouštět a tím připustit, aby moderní společnost pohltila jejich starověkou kulturu.

Režie, kamera: Ivan Golovnev

Ivan se narodil v roce 1978. Vystudoval Omskou Státní Univerzitu. V roce 2002 dokončil studium ve Sverdlovském Filmovém studiu v Jekatěrinburgu, oddělení režie, film aTV. V roce 2005 dokončil Nejvyšší filmové kurzy psaní a režie v Moskvě. Ivan Golovnev je vítěz a účastník mezinárodních filmových festivalů a filmových projekcí.

Produkce:Ethnographic Bureau Studio, Jekatěrinburg, Rusko

Střih: Yuri Yatsencko


Ocenění (výběr):

Best international documentary at the International Film Festival CORTOPTERE, Itálie 2008

Best international documentary at the International Teheran Short Film Festival, Iran 2008

Prize of the Directorate of the SHAKEN STARS International Film Festival, Kazachstán 2009

Best short documentary at the International "Gold Panda" Awards, Čína 2009

Special Mention of International Jury at the Festival de Aguilar de Campoo, Španělsko 2009

Audience Award at the ESPIELLO International Film Festival , Španělsko 2010

Prize of the Jury at the "Toamna la Voronet" International Film Festival, Rumunsko 2010

Special Mention of the International Jury at the InkaFest Mountain Film Festival, Peru 2010

Special Mention for editing at the XIX International Festival of Ethnological Film, Srbsko 2010

Grand prize at the XII "Finno-Ugric World" International Film Festival, Rusko 2010

TURISTOU VE VLASTNÍM DOMĚ/BEING A TOURIST AT HOME

Czech Republic, 2009, 38 min
Jaroslava Bagdasarová
29.01.2011 17:55

Daleko, daleko na Severu, kde se začíná den a zbíhají se oceány, leží malá vesnička Nové Čaplino. Vláda se rozhodla, že z ní udělá turistické místo. Je zima, mínus 30C. Turisté nepřijíždějí. Jsou na ně jen vzpomínky, stopy zaváté sněhem. Lidé žijí v kartonových domech a tančí. Čekají na turisty. Přijíždí jen jejich rodačka Vika, která žije ve velkoměstě a nebyla několik let doma. Tak všichni čekají dál ... a tančí... Obyvatelé Nového Čaplina nejsou vyjímka. Všichni máme právo toužit po atrakci a někdy zas atrakcí být... a stejně tak zůstat sami sebou. Touha být někým jiným je v každém z nás. Vycházíme ze samy sebe, zkoušíme se převtělit do někoho jiného, abychom se pak jinými vrátili k sama sobě a byli jimi více než kdykoliv předtím. Film o turismu proudy turistů nezastaví. Může však položit otázky, které souvisí s tím, jak smýšlíme o světě, který "navštěvujeme" jako turisté a co takový přístup ke světu říká o nás samých.

Režie: Jaroslava Bagdasarová

Režisérka Jaroslava Bagdsarova se narodila v Martině na Slovensku. Vystudovala sociální antropologii na Státní univerzitě v Petrohradě v Rusku a dokumentární tvorbu na FAMU v Praze. V současnosti působí ve výzkumném ústavu v Halle nad Sálou v Německu.

Produkce: Pavla Kubečková Company, FAMU Smetanovo náb.2, Praha 1

Kamera: Georgij Bagdasarov

Střih: Libor Alexa

Ocenění filmu: Tococu Lisabon 2010 - první cena

Jazyk dialogů: ruština, čukči

Jazyk titulků: čeština, angličtina

WEDDING

Slovakia/Macedonia/Slovenia, 2007, 5 min
Sašo Niskač
28.01.2011 18:50

Krátký dokumentární film o tradičním svatebním obřadu v západomakedonské vesnici Galičnik.

Režie: Sašo Niskač, Barbara Turk Niskač

Produkce: 3littlewolves

Jazyk dialogů: žádný

Jazyk titulků: žádný