28.-29.1.2011
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

PODPOŘTE NÁS

Chcete nás podpořit?

 

Festival Antropofest vzniká na základě nemalého dobrovolného úsilí jeho organizátorů a dalších přátel sdružení, které jej pořádá. Veškerá další partnerství, která s festivalem uzavíráme, jsou založena na základě vzájemné reciprocity.

O finanční podporu od oficiálních institucí samozřejmě žádáme. Ovšem z různých důvodů to nelze vždy. Například daná výzva plně neodpovídá cílům našeho festivalu nebo si klade takové nároky, kterým vzhledem k našim dalším aktuálním osobním závazkům a aktivitám nejsme schopni dostát. Současně nechceme podléhat politickým tlakům donátorských institucí nebo záměrně v žádostech překrucovat naše cíle jenom proto, abychom finanční podporu získali.

 

Vše tedy závisí na naší ochotě jít cestou "Do it Yourself" a samozřejmě na Vás, návštěvnících a příznivcích Antropofestu. Především díky Vašim příspěvkům (vstupné, nákup propagačních předmětů), jsme schopni financovat vždy další ročník a připravit tuto jedinečnou mezinárodní filmovou přehlídku.

V případě dalšího ročníku tomu není jinak. Proto chcete-li přispět ke zdárnému uspořádání již VII. ročníku Antropofestu, můžete zaslat na náš účet jakoukoliv částku. I drobný příspěvek nám může pomoci. Jména všech dárců budeme průběžně zveřejňovat.

 

Číslo našeho transparentního účtu je: 5585005001/5500

 

Děkujeme!

Váš Antropofest team