29.-30.1.2010
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

FILMY

AFTER WAR, BEFORE PEACE - IN SEARCHING OF DEMOCRACY IN CENTRAL AFGHANISTAN

Switzerland, 2008, 34 min
Christof Thurnherr
29.01.2010 18:45

After War, Before PeaceLal, odlehlý bazar obklopený vysokými horami Západního Hindukuše ve středním Afghanistánu, bojuje, aby našel mír po více než třicetileté válce. Každodenní život v této drsné zimní krajině nenabízí moc prostoru vyrovnat se s touto novou situací. Mudžahedínští velitelé, náboženští vůdci a nově zvolená státní úřednice - každý z nich má svůj vlastní pohled na nový systém zvaný "demokracie". Ve filmu nám tito různorodí aktéři budou vyprávět o své minulosti, vysvětlí své pohledy na demokratické změny a odhalí svá očekávání do budoucnosti.

jazyk dialogů: Farsi, Angličtina
jazyk titulků: Angličtina

BABICA

Slovenia, 2008, 9 min
Martina Hudorovič
29.01.2010 22:50

babi

Babička hovoří o svém životě s vnučkou během pečení chleba.

Jazyk dialogů: Romština a Slovinština
Jazyk titulků: Angličtina

ČERVENÁ RŮŽIČKO, PROČ SE NEZOZVÍJÍŠ. DOUDLEBSKÁ MASOPUSTNÍ KOLEDA: TANEC, IDENTITA, STATUS A INTEGRACE

Czech Republic, 2008, 35 min
Daniela Stavělová
30.01.2010 15:50

ruzickaFilmový dokument je součástí multimediální studie skládající se z obrazové a textové části. Na DVD nosiči se kromě filmu nachází ještě další tematicky utříděné záběry pořízené v rámci výzkumu a fotogalerie. Obrazová i textová část spojuje možnosti verbálního a vizuálního jazyka a má v tomto případě sloužit k zachycení komplexu sledované masopustní obchůzky a k reprezentaci tance jako kulturního textu, který pomůže odhalit a sdělit význam této tradiční události v dnešní lokální společnosti. Filmový dokument je koncipován tak, že může existovat i samostaně a jeho vypovídající hodnota není závislá na doprovodném textu multimediální studie.

Daniela Stavělová působí jako vědecká pracovnice etnologického ústavu AV ČR, V.V.I., kde se zabývá etnochoreografií a taneční antropologií. V rámci této specializace přednáší na katedře tance pražské HAMU, kde pořádá také praktické semináře. Působí také jako choreografka při vytváření tematických scénických projektů zabývající se lidovou taneční a hudební kulturou. Za propojení všech zmiňovaných aktivit jí byla v letošním roce udělena cena Ministerstva kultury za mimořádný přínos v oblasti folklóru a za propojení vědecké, umělecké a pedagogické činnosti.

Projekt byl realizován v rámci výzkumného záměru AVOZ 90580513 Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. a podpořen dotací Ministerstav kultury ČR v programu Tradiční lidová kultura.

Jazyk dialogů: Čeština
Jazyk titulků: Angličtina

DOBRE NÁM JE V PETRŽALKE BÝVAŤ?

Slovenská republika, 2003, 34 min
Miroslav Bartoš
30.01.2010 15:05

petr

Panelové sídliště Petržalka, jedno z největších ve střední Evropě, má mnoho negativních přívlastků. Je vnímané jako prototyp méně kvalitního bydlení vytvořeného za socialismu. Jaká je skutečná realita, jak svoje sídliště vnímají Petržalčané na začátku třetího tisíciletí? Film je pokusem o sociálně-antropologickou skicu života na sídlišti.

 

 

Jazyk dialogů: Slovenština

DRUGS AND PRAYERS - INDIAN PSYCHIATRY IN THE REALM OF SAINTS

Germany/India, 2009, 57 min
Helene Basu
30.01.2010 18:25

Drugs and Prayers

Sufi svatyně Mira Datar v Indii je významné poutní místo specializující se na léčbu posedlostí a psychických onemocnění. V poslední době se toto místo stalo centrem pro experimentální léčbu psychických onemocnění založené na komunitární péči ve zdravotnickém sektoru. “Altruista” neziskové organizace zprostředkovává komunikaci mezi oddělením psychických onemocnění, hodnostáři svatyně, psychiatry a pacienty trpícími různými druhy psychických poruch, kteří hledají pomoc u svatých. Pod názvem „Dava and Dua“ propagují ve svatyni Altruisté psychiatrické služby, jež jsou paralelou k léčbě posedlostí nabízených rituálními specialisty. Tento dokument ztvárňuje vzájemnou interakci rozdílných aktérů ve svatyni (pacient-psychiatr, psychiatr-rituální specialista, pacient-rituální specialista), naslouchá vyprávění pacientů a prezentuje rozdílné pohledy na předpokládané příčiny psychických onemocnění stejně tak jako výhody a nevýhody medicínských a/nebo rituálních praktik vnímaných pacienty a jejich příbuznými.

Jazyk dialogů: Hindi a Gujarati
Jazyk titulků: Angličtina

FEELING FROM OUTSIDE

Spain, 2008, 18 min
Konstantina Bousmpoura
29.01.2010 22:00

feelingV říjnu 2007 založila před katedrálou v Seville skupina umělců pocházejících z různých zemí tablao flamenco. Toto veřejné místo bylo později prohlášeno za prostor, kde umělci mohou předvádět své umění. Potlesk diváků napomohl proměnit aktéry ve skupinu flamenga “Son de Afuera” (Odjinud). Tento krátký dokument ukazuje, co znamená cítit a vyvtvářet flamenco “z vnějšku” v rámci kontextu Andaluzské společnosti.

Ocenění: První cena v soutěži Seville City XII Contest "Fronteras de Papel", březen 2009; Nejlepší dokument,International Short Fil Fest "Espatrinas de Cine" of Aljarafe, Španělsko, říjen 2009

Jazyk dialogů: Španělština
Jazyk titulků: Angličtina

FISH ON!

Estonia/Norway/USA, 2008, 60 min
Liivo Niglas, Diane Perlov, Frode Storaas
30.01.2010 14:05

Fish On!Řeka Klamath ve státech Oregon a Kalifornia je jedním z nejdůležitějších lososích přechodů ve Spojených Státech. I když se v posledních 100 letech jejich počet snížil, stále podporuje mnoho diversních společenství, které se snaží přežít i v budoucnu. Film vypráví o Indiánských kmenech žijících v tomto říčním ekosystému – co pro ně řeka Klamath znamená a jak reagují na tradiční a moderní zdroje s cílem znovu objevit její sílu, krásu a rovnováhu. Film je zaměřen na řeku Klamath a Indiánské kmeny žijící v dolním toku řeky – Yurok, Hoop a Karuk. Tento příběh má také hlubší smysl pro nespočet říčních systémů a domorodých lidí na celém světě.  Skrze Indiánské kmeny žijící kolem řeky Klamath nám autoři filmu připomínají, jak je zdraví lidí a zdraví země nerozlučně spojeno.

Ocenění: Diplom, Matsalu International nature Film Festival, Estonsko 2009; Finalista, Kyoto University Museum Academic Film Competition, Japonsko 2009

Jazyk dialogů: Angličtina

GÁJ

Česká republika, 2009, 37 min
Pavel Borecký
30.01.2010 17:00

gajDokumentární mozaika o českých krajanech z jedné srbské vesničky. Před devadesáti lety zatoužila rodina Fričových po změně. Opustila drsný život hornatého Banátu, jižního výběžku rumunských Karpat, a sestoupila do úrodnějších nížin podél mohutného Dunaje. Brzy je následovali další.
Ze sadu rodiny Írovičových se dnes line melodie za melodií. To jejich syn Jarko cvičí na tahací harmoniku. Další soutěž jej čeká již brzy. Co znamená jeho talent pro českou menšinu?
Gájští Češi jsou poslední kompaktní skupinou, která osídlila srbský Banát. Na pole se už sice nemusí trmácet do kopců, oproti čistě českému Gerníku se ale stali minoritou. Jak tato změna s postupem desetiletí ovlivnila další generace?

Jazyk dialogů: Čeština

GENTE DE FAJÃS

Portugal, 2009, 59 min
António Joao Saraiva
30.01.2010 20:45

genteFajãs, život mezi pobřežím a útesy…
Mezi sdílením a tichem...
Mezi hudbou a vírou...
Tam, kde si lidé pohrávají s časem…
Tento dokument se pozastavuje nad životy lidí, kteří emigrovali a vrátili se a nad těmi, co právě přijeli.

 

Ocenění: Grande Prémio de Festival Cinema Antropológico, Lisabon 2009

Jazyk dialogů: Portugalština
Jazyk titulků: Angličtina

GOLUBOIE

Czech Republic, 2008, 32 min
Štěpánka Plachá, Michaela Píšová
30.01.2010 16:25

golDíky tomuto filmu můžeme nahlédnout do denního života obyvatel Goluboie. Obec Goluboie je jedinou původní vesnicí v Moldávii, kde žijí Češi. Obydleli tuto část jižní Moldávie ve druhé polovině 19.století. V létě roku 2006 zde žilo 130 obyvatel hlásící se k české národnosti. Film ukazuje jejich denní všední život, který je ovlivněn zejména zemědělstvím (včelařství, chov domácího zvířetstva apod.). Setkáte se však i s původní českou dechovkou, která ve vesnici existuje již přes 150 let. Jedním z  témat filmu je i otázka České  identity. Které faktory ji ovlivňují? Je to čeština nebo původ jejich předků?

Jazyk dialogů: Čeština

IF VAGINA HAD A TEETH: THE SHONA RAINMAKING CEREMONY IN WESTERN MOZAMBIQUE

Estonia/Norway, 2009, 57 min
Liivo Niglas, Frode Storaas
29.01.2010 19:55

vagina„Převrácený rituál“ nebo „rituál vzbouření“ jsou koncepty používané pro falešné rituály prováděné v jižní a východní Africe. Během rituálů plodnosti, jako je slavnost vyvolávání deště, předvádějí ženy ve svých písních a tancích obscénní chování a chovají se jako muži. Tato tajná představení jsou striktně přístupná pouze starším ženám a mužům. Přesto jsme byli na slavnost vyvolávání deště pozváni do země náčelníka Chassuka v provincii Manika v Mozambiku a zaznamenali jsme tento rituál pro mladší generace. Tradice těchto rituálů slábne, zřejmě kvůli povaze speciálních písní a tanců.

Jazyk dialogů: jazyk Shona
Jazyk titulků: Angličtina

KDE KREV A POT, TAM I SLZY

Czech Republic, 2009, 23 min
Michal Pavlásek
30.01.2010 17:40

krevV polovině 19. století přichází do oblasti srbského Banátu ve Vojvodině početná skupina moravských reformovaných evangelíkiů z okolí Klobouk u Brna. Století a půl trvající existence reformovaného sboru  přichystala jejím členům mnohé strasti nesené procesem velkých dějin až do současnosti, počátku 21. století, kdy je komunita česky hovořících reformovaných evangelíků na pokraji zániku, jelikož pramen víry byl mladší generací opuštěn migrací i vlivy moderni doby. Dokument si všímá historických zlomů a životních osudů některých členů sboru, kdy do popředí vztahu autor – objekt zájmu vystupuje niterná, latentní zbožnost posledních potomků moravských transmigrantů, reprezentující kolektivní paměť a symbolické universum – zdroje uchované etnicity. Víra, osud,  přítomnost jako prožitá minulost, prožitá minulost jako náhrobní kámen.

Jazyk dialogů: Čeština

LIFE IN BUBBLES

Argentina/Switzerland, 2008, 50 min
Nadine Luchinger
30.01.2010 19:45

lifeCountry Clubs nebo také ‘Countries’ jsou uzavřené komunity na okraji Argentinských velkoměst. Pod bdělým dohledem najatých soukromých bezpečnostích firem působí kluby jako oázy klidu pro majetné argentinské občany. V tomto prostředí si lidé v ‘Countries’ užívají zdánlivě idilickou a bezpečnou pohodu obklopenou tenisovými kurty, fotbalovými, golfovými a polo hřišti, obchodními zónami a někdy dokonce i soukromými školami. Přesto všechno film ukazuje dilema a vnitřní nepokoj vyvolených, kteří se narodili do této privilegované pozice ve státě, který většině obyvatel nezvládá poskytnout sociální zabezpečení, spravedlnost nebo mír.

Jazyk dialogů: Španělština
Jazyk titulků: Angličtina

LIFE OF ROMA WOMEN

Slovenia, 2009, 7 min
Martina Hudorovič
29.01.2010 22:40

rw

 

 

Romské ženy hovoří o svém životě v Novém Sadu v Srbsku. Ve filmu jsou také rozhovory se sociální pracovnicí.

Jazyk dialogů: Srbština a Romština
Jazyk titulků: Angličtina

LOVE STORY

Česká republika, 2011, 50 min
Petra Ludvíková
27.01.2012 21:15

Desmond Love je vyzrálý muž a tak se cítí a chová. Rád kouří dýmku a stará se o své kachny. Muži obvykle rádi mluví o svých autech a Dessyho oblíbeným tématem jsou jeho dva nákupní vozíky. Má je zaparkované před domem a rád si na nich vylepšuje nejrůznější maličkosti. Desmond je jedním z residentů camphillu Clanabogan, to znamená člověk s mentálním handicapem. V rámci terapie se učí psát na počítači. Píše svůj příběh. Dokumentární film proložený krátkými animacemi dává nahlédnout do Dessyho vzpomínek. - slůvko po slůvku, přesně tak, jak si je zapamatoval. Zároveň zde máme možnost vidět i Dessyho domov a  fungování komunity camphill s jejími stálými obyvateli: mentálně postiženými, mladými dobrovolníky a lidmi, kteří camphill řídí.

Petra pracuje jako projektová manažerka Paláce Akropolis a také moderátorka Radia 1. Organizuje kulturní akce, zahraniční koncerty, hudební workshopy atd.  V minulosti  pracovala např. jako editorka žánrových pořadů v  TV Óčko a v produkci výročních filmových cen Český lev v produkční společnosti VAC. Love Story je její filmový debut, který  natočila ve spolupráci se zkušeným kameramanem Martinem Čechem, zvukařem Petrem Stýblem a střihačkou Lucií Haladovou. v Camphillu Clanabogan, kde je film natáčen,  nejprve strávila 3 měsíce jako dobrovolnice.

Režie a produkce: Petra Ludvíková
Jazyk dialogů: Angličtina
Jazyk titulků: Čeština

MAKING IT BIG IN BERLIN

Germany, 2009, 24 min
Claudia Goldberg
29.01.2010 21:15

berlinDěj zasazený do Berlína vypráví o lidech pracujících na volné noze jakožto alternativě k pevné osmihodinové pracovní době – nízké nájmy a prostor pro kreativní nápady je stále poruce. Majitelka kavárny se šicími stroji, novinář na volné noze a dvě moderní tanečnice nabízí pohled do jejich životních stylů a vypráví o jejich nezávislé činnosti.  Protagonisté nejsou pouze součást berlínské kreativní skupiny, ale reprezentují také část vzdělané generace, která se probíjí mezi pracovní nejistotu a touhou po seberealizaci.

Jazyk dialogů: Nemčina
Jazyk titulků: Angličtina

ROYA AND OMID

The United Kingdom, 2006, 16 min
Elhum Shakerifar
29.01.2010 19:25

Roya and Omid"Roya and Omid" je  průzkumem transsexuality v Iránu.  Mladý trassexuál Bardia přemítá o svém dětství, které strávil ve špatném těle, když byl ještě znám jako Roya (v perštině "sen"), ale přál si být Omidem (v perštině "naděje"). Jeho vyprávění je prokládáno zasvěcenými komentáři několika trassexuálů v Iránu - jsou to Donya, Handry, Leila a Shirin, kteří musejí přetrpět každodenní opovržení společnosti ve své nové, ženské roli.


Jazyk dialogů: Perština, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina

SALAAM ALEYKUM COPENHAGEN

Slovakia/Slovenia/Denmark, 2008, 19 min
Sašo Niskač
29.01.2010 22:20

saSalaam Aleykum Copenhagen je krátký dokumentární snímek o postavách Haluk, Allan a Iman – dvou mladých chlapcích a děvčeti s tureckým, kurdským, libanonským a dánským původem žijících v Kodani. Jak se vyrovnávají s atmosférou Kodaně, jejich domovem? Film je portrétem jejich přístupu k otázce imigrace a integrace, jejich každodenním problémům a výzvám, rodinným hodnotám, jejich vlastnímu pohledu na dánskou společnost a Kodaň. Zatímco představují své světy, otevírají vlastně dveře k porozumění Kodaně jako takové. Jsou součástí Kodaně a Kodaň je součástí jich samotných.

“...Je to těžké a pak lidé řeknou: Dobře ses integroval, a já si pomyslím: co to vlastně znamená “dobře integroval?” Znamená to, že si Dánové myslí, že jsem se dobře integroval nebo že imigranti si myslí, že jsem se integroval? Nebo to snad znamená, že pociťuji já sám, že nyní umím vycgházet se dvěma kulturami?” ... “Naučil jsem se pít homeopatické kapky mojí přítelkyně a ona zase náš kurdský čaj – a to je například integrace. Ale já už jsem unavený ze světové ´integrace´”.

Ocenění: Speciální ocenění poroty, Platforma Video8 Film Festival, listopad 2008, Atény, Řecko; film byl vybrán do The Best of Kino OTOK Film Festival - Video na Plaži,říjen 2009, Izola, Slovinsko

Jazyk dialogů: Dánština
Jazyk titulků: Angličtina

SIDE EFFECTS: PORTRAIT OF A YOUNG ARTIST IN LAHORE

Pakistan, 2009, 34 min
Mashood Ahmed Sheikh
29.01.2010 18:10

Side effectsLahore je druhým největším městem Pákistánu s více než 10 miliony obyvatel. Město je známé svým vynikajícím jídlem, bohatou kulturou. Je také centrem vzdělání a srdcem pákistánské mediální a umělecké scény. Prostřednictví filmu nahlédneme do života bojující mladé nižší střední třídy, do života studenta umění v Lahore.

Jazyk dialogů: Urdu, Panjabi, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina

THE FUTURE OF VISUAL ANTHROPOLOGY

Germany, 2006, 15 min
Martin Gruber
30.01.2010 22:05

The futureV létě roku 2001 hostil Göttingen konferenci s názvem »Původ visuální antropologie  - skládání minulosti« . Setkali se zde významné osobnosti této subdisciplíny, aby diskutovali o její historii. Tři studenti se zajímali o jejich představy budoucnosti vizuální antropologie a natočili hned několik rozhovorů s filmaři a badateli, kterými jsou Jean Rouch, Ian Dunlop, Paul Henley, Karl Heider, Howard Morphy, Peter Crawford, Harald Prins a Jay Ruby.

»Budoucnost vizuální antropologie« představuje společná témata, která byla během konference zmíněna a která nabízí odlišné perspektivy. Film je reflexí toho, jak lidé mluví a přemýšlejí o budoucnosti, současnosti a miulosti vizuální antropologie v roce 2001.

Jazyk dialogů: Angličtina, Francouština
Jazyk titulků: Angličtina