24.-25.1.2014
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Bio Oko

Bio Oko na mapě
Oficiální web Bio Oko

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

NOVINKY

11 04

Ti kdo to mají blíže do Pardubic se mohou těšit na filmy Hip Hop, My Release a Noise that Brings Money. V úterý 20.5. od 19hod v oblíbeném Divadle 29.

11 04

Srdečně Vás zveme na první Ozvěny Antropofestu do Opavy. V úterý 15.4. od 17:00 v klubu Art. Promítat se budou snímky Freetekno a Hip Hop, My Release. Těšíme se na Vás!

23 01

Nezapomeňte, že 5. ročník Antropofestu se koná v Bio-Oku, začínáme v pátek 24.1. v 18.30.

21 01

Znělku k letošnímu pátému ročníku připravil Bohdan Heblík - kofila.com. Shlédnout ji můžete na https://vimeo.com/83492169

14 01

Jako dárek k pátému výročí festivalu jsme pro vás připravili české titulky ke všem cizojazyčným snímkům.

PROGRAM

24.01.2014

18:30 Slavnostní zahájení
18:35 Back to the Future
19:25 Diskuze a pauza
19:50 Hip Hop, my Release
20:10 Toku Fenua
20:40 Pauza
20:55 The High Cybercafé
21:25 Diskuze a pauza
21:50 Together as One

25.01.2014

14:00 Man Dove
15:05 Pauza
15:15 Žlutý dům
15:25 Hosté z kamene
15:35 Gricko
15:50 Freetekno subkultura
16:20 Diskuze a pauza
17:00 White and Black Film
17:25 Diskuze a pauza
17:45 Behind the Wheel
18:05 Out into World with Cheese
19:10 Diskuze a pauza
19:40 Our Missionaries
19:50 Diskuze a pauza
20:10 On the Common Ground
20:35 Diskuze a pauza
21:05 Noise that brings Money
21:45 Ukončení festivalu

FILMY

OUT INTO WORLD WITH CHEESE

Švýcarsko, 2013, 66 min
Ramona Sonderegger
25.01.2014 18:05

Kyrgyzská organizace CBT (Kyrgyzská Komunitní Turistická Asociace) uveřejnila ve spolupráci s švýcarskou turistickou agenturou inzerát v alpských novinách. Hledali výrobce sýra ochotného učit svému řemeslu ženy z vesnic v horském regionu Arslanbob.
Maike Oestreich, sýrařka a farmářka ze Švýcarska se rozhodla pro jednou strávit léto ne na alpských svazích, ale v kyrgyzských horách. Sama nikdy předtím nepřekročila hranice Evropy.
Snímek se věnuje způsobu, jakým je tato specifická znalost předávána a proměňována ve zcela odlišných podmínkách. Zachycuje problémy objevující se v momentě, kdy jsou rozmanití aktéři s odlišnými úmysly společně zapojeni do projektu dobrovolné rozvojové pomoci. Autorka doprovází sýrařku z jejího pracoviště v alpské mlékárně v Sufres ve Švýcarsku do oblasti Arslanbob s nejrozsáhlejšími vlašsko-ořechovými lesy na světě, aby sledovala její projekt.

Ramona Helena Sonderegger je učitelkou na základní škole. Získala titul bakalář v sociální antropologii, psychologii a politických vědách na Universitě v Curychu.

Produkce, režie, kamera, scénář: Ramona Helena Sonderegger
Dialogy: anglicky, německy, uzbecky
titulky: anglicky, česky
 

FREETEKNO SUBKULTURA

Česká republika, 2013, 28 min
Ladislav Švec
25.01.2014 15:50

Tato audiovizuální příloha bakalářské práce se zabývá freetekno subkulturou a fenoménem freeparty v kontextu České republiky. Ilustruje tak vlastní text práce i terénní výzkum a klade si za cíl zprostředkovat čtenářům a divákům emické hledisko pohledu na freeparty. Dále se v neposlendí řadě snaží vysvětlit jakési schizma české freetekno scény zapříčiněné vlivem ekonomických tendencí v kulturním průmyslu a s ním spjaté rozmělnění ideových východisek díky popularizaci a „zmasovění“ tohoto stylu zábavy, relaxace a především seberalizace.

Tento snímek je jedním z prvních děl nadějného antropologa, kterého na dráhu vizuální antropologie přivedla jeho „Alma mater“ Univerzita Pardubice a Sociální antropologie, kde nyní studuje navazující magisterský program.

dialogy: česky
Produkce: Univerzita Pardubice
Režie, kamera, střih, scénář: Ladislav Švec

ON THE COMMON GROUND

Velká Británie, 2013, 25 min
Sophie Wagner
25.01.2014 20:10

Na malém kopci na severu Izraele vedle sebe společně žijí tři rozdílné skupiny – umělci, Arabové a obyvatelé místního kibucu. Ačkoliv jsou to skupiny různorodé a na první pohled nesourodé, dokáží sdílet společný prostor. Politické a historické události v dané oblasti mají na místní vztahy určitý dopad, zejména pak v pojmenování toho kdo je oběť, na čí straně je vina. Tento film je pokusem ukázat místní situaci pro publikum v Evropě jinak, než jak je běžně zobrazována v médiích. Poukazuje na to, že i přes rozdílnosti místní lidé dokáží společně sdílet prostor. Ve vztazích v dané vesnici je tak patrné, že spíše než oficiální rétorika udávána státem, mají navrch vzájemné vztahy a individuální přístup. Film nastoluje otázku, jaký vliv to má na tuto zemi, která je vnitřně rozdělena a zároveň je pod neustálým tlakem zvenčí.

Sophie Wagner vystudovala sociální a kulturní antropologii na vídeňské universitě. V současné době studuje vizuální antropologii v The Granada Center of Visual Anthropology na University of Manchester. Rovněž se podílí na dokumentárním a etnografickém filmovém festivalu Ethnocineca ve Vídni.

dialogy: anglicky, hebrejsky, titulky: anglicky, česky
Produkce, režie, kamera, scénář: Sophie Wagner

SVĚTOVÁ PREMIÉRA!
 

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]