27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

FIREKEEPERS

Norway, 2007, 57 min
Rossella Ragazzi
28.01.2012 20:40

Film vypráví o setkání Sary Marielle Gaup a Lawra Somby, dvou mladých zpěváků joik (pěvecké technika Sami) narozených na severu a jihu Sápmi (kulturního centra národu Sami v severním Norsku, Švédsku, Finsku a Rusku). Setkali se během kreativního hudebního projektu “Adjágas”, což v jazyce Sami znamená „Země mezi spánkem a bděním”. V tomto zvláštním státě můžeme poodhalit realitu a naladit se do opravdových a původních písní joik. Díky možnosti koncertovat s hudebníky z jiných oblastí a přizpůsobovat svou produkci vnímanému kontextu sbližuje Adjágas hudebně-textové způsoby joik s mezinárodní hudební scénou. Protagonisté vyjadřují různé styly života a obavy, reflektují, co znamená být mladý umělec pocházející z domorodého prostředí a muset si vybojovat cestu do hudebního průmyslu. Film také pojednává o tom, co nás z minulosti vede k porozumění a jak Joik spojuje každodenní život, politiku a spiritualitu a stává se jazykem léčícím rány z koloniální historie.

Rossella Ragazzi se narodila v Římě, Itálii v roce 1965. Filmařka, etnografka a docentka vizuální antropologie a museologie na universitě v Tromsø, Norsko. Absolvovala National Italian Film School v Římě a univerzitu v Paříži a získala PhD ve vizuální antropologii v Irsku. Spolu s Britt Kramvig a Ingeborg Solvang založila v roce 2003 filmovou společnost Sonar Film. 

Režie: Rossella Ragazzi
Produkce:Sonar Film Tromso
Jazyk dialogů: Angličtina, Sami, Norština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

SHOOTING FREETOWN

Great Britain, 2011, 28 min
Kieran Hanson
28.01.2012 19:15

Po konci zničující občanské války v Sierra Leone se zde zrodil nový záblesk kreativity v audiovizuálních médiích. Snímek Shooting Freetown se věnuje třem lidem, prošlapávajících si cestu ve filmu a hudbě v hlavním městě a čelícím stálým bojům s vizí a s naplněním svých představ. Včleněním společného filmového projektu do snímku dostávají příběhy další smysl a přinášejí  nový pohled na poválečný Freetown optikou jeho obyvatel.

Kieran Hanson vystudoval vizuální antropologii na manchesterské univerzitě ve Velké Británii. Věnuje se výzkumům v Sierra Leoně.

Reřie: Kieran Hanson
Produkce: Granada centre for Visual Anthropology, University of Manchester
Jazyk dialogů: Angličtina, jazyk Krio
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

EVROPSKÁ PREMIÉRA!!!

TENDER KISSES ARE HARD TO FIND

Portugal, Great Britain, 2011, 20 min
Ines Ponte
28.01.2012 20:10

Moji prarodiče se znají od dětství. I když jsou velice rozdílní, vzájemná důvěrnost, která provází jejich vztah, se tvořila celý jejich život - malými životními příhodami po celou dobu jejich soužití.

Ines Ponte se narodila v roce 1979 v Lisabonu, Portugalsku. Vystudovala sociální antropologii (v Portugalsku a Nizozemí) a dokumentární režii (Portugalsko). V současné době působí v oblasti vizuální antropologie ve Velké Británii. Pracovala také jako střihačka, kameramanka, produkční, badatelka a asistentka spisovatele v dokumentárních projektech v Portugalsku.

Režie: Ines Ponte
Produkce: Ines Ponte, Granada Centre for Visual Anthropology - University of Manchester
Jazyk dialogů: Portugalština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]