27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

FIREKEEPERS

Norway, 2007, 57 min
Rossella Ragazzi
28.01.2012 20:40

Film vypráví o setkání Sary Marielle Gaup a Lawra Somby, dvou mladých zpěváků joik (pěvecké technika Sami) narozených na severu a jihu Sápmi (kulturního centra národu Sami v severním Norsku, Švédsku, Finsku a Rusku). Setkali se během kreativního hudebního projektu “Adjágas”, což v jazyce Sami znamená „Země mezi spánkem a bděním”. V tomto zvláštním státě můžeme poodhalit realitu a naladit se do opravdových a původních písní joik. Díky možnosti koncertovat s hudebníky z jiných oblastí a přizpůsobovat svou produkci vnímanému kontextu sbližuje Adjágas hudebně-textové způsoby joik s mezinárodní hudební scénou. Protagonisté vyjadřují různé styly života a obavy, reflektují, co znamená být mladý umělec pocházející z domorodého prostředí a muset si vybojovat cestu do hudebního průmyslu. Film také pojednává o tom, co nás z minulosti vede k porozumění a jak Joik spojuje každodenní život, politiku a spiritualitu a stává se jazykem léčícím rány z koloniální historie.

Rossella Ragazzi se narodila v Římě, Itálii v roce 1965. Filmařka, etnografka a docentka vizuální antropologie a museologie na universitě v Tromsø, Norsko. Absolvovala National Italian Film School v Římě a univerzitu v Paříži a získala PhD ve vizuální antropologii v Irsku. Spolu s Britt Kramvig a Ingeborg Solvang založila v roce 2003 filmovou společnost Sonar Film. 

Režie: Rossella Ragazzi
Produkce:Sonar Film Tromso
Jazyk dialogů: Angličtina, Sami, Norština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

WHAT KEEPS THEM GOING

The Netherlands, 2011, 29 min
Fedor Ikelaar
28.01.2012 16:15

Silnice je pro většinu z nás pouze cesta vedoucí do cíle, ale pro mnoho řidičů kamionů je sama silnice jejich cílem i domovem. Pro ně je silnice chladná milenka, která řídí jejich životy. Dokument zachycuje tři řidiče kamionů na cestě, kteří zaníceně vypráví, co je ke kamionům přivedlo a co je na jejich práci tak zvláštní. Otevřeně hovoří o jejich myšlenkách, nadějích, snech a touhách, které jim pomohly začlenit tuto náročnou práci do jejich životů. S humorem i zármutkem objevíme nečekané stránky a názory těchto zdánlivě drsných mužů s jejich domněle nekomplikovanými životy.

Ve věku 27 let opustil Fedor úspěšnou kariéru v oblasti IT a rozhodl se studovat antropologii na VU Univerzitě v Amsterodamu. Antropologie se pro něj stala ideální oblastí, kde se mohl věnovat nejen svému zájmu pro kultury, vývoj a konflikt, ale také kombinovat tyto vášně s filmováním. Ačkoliv jeho universita nenabízí obor vizuální etnografie, strávil s podobně smýšlejícími studenty mnoho času zkoumáním této oblasti. Se spolužáky začal také vytvářet krátké etnografické dokumenty a celou etnografickou produkci “Challenge“ („Výzva“). Jeho celoživotní zkušenost ho vedla k filmu “What Keeps Them Going” („Co jim pomáhá jet dál“), jeho prvnímu sólovému filmu. Nedávno absolvoval a přijal vědeckou pozici na městském úřadu v Amsterodamu. Fedor ale nehodlá opustit vytváření dokumentárních filmů, protože zamýšlí vytvářet projekty mimo své zaměstnání a rozvíjet tak svoje dovednosti a styl.

Režie a produkce: Fedor Ikelaar
Jazyk dialogů: Holandština
Jazyk titulků: Angličtina

Uvedení filmu:
Athens Ethnographic Film Festival

ITELMEN STORIES

Estonia, 2010, 68 min
Liivo Niglas
28.01.2012 13:15

Snímek pojednává o starodávném zvyku chytání sobů do sítí. Děj se odehrává na Kamčatce na dalekém ruském východě, kde přežívá už jen méně než 20 lidí hovořící jazykem Itelmen. Film zachází až za původní záměr zachytit jazyk a způsob lovu, které jsou ještě v živé paměti, ale již se nepraktikují. Během celého filmu vnímají dva lovci divoké prostředí a vesnice Kamčaky jako starou domovinu, nostalgii, rezignovanost a naději.

Liivo Niglas se narodil v Estonsku v roce 1970 a v současné době vyučuje etnologii na Universitě v Tartu, Estonsko. Zároveň řídí nezávislou produkční společnost zaměřující se na antropologické filmy, Mp Doc. Filmy vytvářel na Sibiři, v Africe, Střední Asii a Severní Americe. Mezi jeho práce patří “The Brigade” (2000), “Yuri Vellas´s World” (2003), “Adventure High” (2004), “Making Rain” (2007).

Režie a produkce: Liivo Niglas
Jazyk dialogů:Ruština, jazyk Itelmen
Jazyk titulků: Angličtina

Uvedení filmu (výběr):
International Festival of Ethnological Film, Bělehrad, Srbsko, 2011. Oceněno hlavní cenou.
Sardinia International Ethnographic Film Festival, Nuoro, Italy, 2010
Festival of Visual Anthropology ASPEKTY, Torun, Polsko, 2010
Parnu International Documentary and Anthropology Film Festival, Parnu, Estonsko, 2011

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]