27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

MEMORIES FOR SALE

Mexico, Great Britain, 2009, 25 min
Carolina Corral Paredes
27.01.2012 19:25

Doňa Rosa, domorodá žena, se živí prodejem řemeslných výrobků na trhu. Carlos je nadšený průvodce, který nabízí výpravy do domů rodin místních původních obyvatel, stejně tak i Paoliny. Jejich životy jsou zasvěceny ukájení zvědavosti turistů, i filmařů, kteří přijíždějí do neporušené a malebné oblasti jihomexického státu Chiapas.

Carolina Corral Paderes absolvovala v roce 2009 magisterské studium v oboru Vizuální antropologie na univerzitě v Manchesteru a na téže univerzitě se zapsala na Sociální antropologii s doktorandským programem v oboru Vizuální média. V současné době pracuje na vícečlenném filmovém projektu zabývajícím se životy bývalých vězňů v Mexiku.

Režie a produkce: Carolina Corral Paderes
Jazyk dialogů: Španělština, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

Uvedení filmu (výběr):
Etnofilm ČADCA, Slovensko, Cena filmových kritiků
Contro Sguardi, International Anthropological Film Festival, 2010, Cena poroty
14 Mostra Internacional de Filme Etnográfico, Rio de Janeiro, Brazílie, 2009
Festival du Filme Ethnographic Film Festival, Londýn, Velká Británie, 2010
Ethnographic Film Unit Festival, Britská Kolumbie, Kanada, 2010
II. Festival do Filme Etnográfico de Recife, Recife, Brazílie, 2010
XIX International Festival of Ethnological Film, Bělehrad, Srbsko, 2010
Royal Anthropological Institut, Manchester, Velká Británie, 2011
Days of etnographic cinema, Moskva, Rusko, 2011

MEET ME IN MEMORIAM

Germany, 2010, 5 min
Alina Trebbin
27.01.2012 22:35

Prohlížení fotek je pro nás každodenní zkušeností. Předtím, než jsme se naučili číst slova, jsme se učili porozumět obrázkům.
Právě detaily mohou být pro nás klíčovými, pomáhají uvádět věci do pravých souvislostí, skládat bezpočet představ z celku, z kterého nám dnes zbyl pouze extrakt obsažený v kdysi vybraném rámování. Ale jsme opravdu schopni rekonstruovat minulost chvíle zobrazené v cizích fotografiích, které někomu naplnily vzpomínky? Můžeme dosáhnout jasného porozumění toho, co mělo být na památku zachyceno, když dva lidé při pohledu na snímek vidí dvě různé fotografie, stejně jako dva lidé, s otevřenýma očima vidí dva odlišné světy? Prohlížení fotografií  tak může znamenat návrat do minulosti dvěma cestami. Stále se však mohou  oči diváků setkat - ve skleničce na víno v levém dolním rohu.

Tento krátký film se chce podívat na limity fotografie v oživování dávných okamžiků před očima cizince, který kóduje snímky na základě jeho vlastních vzpomínek a porozumění, které stále více a více prolíná s těmi ostatními. Přidali jsme obrázkům  nové a nové významy.  Konzumujeme a vytváříme si naši vlastní pravdu o situaci, které jsme nebyli bezprostředními svědky ani její součástí, ale stali jsme se  jejím publikem. Tímto způsobem neznámý divák  obohacuje neznámou fotografií, stejně jako obohacuje ona jej, proces tiché výměny, která zahrnuje více než jen zrak.

Alina Trebbin studuje magisterský program vizuální a mediální antropologie na Freie Universität v Berlině, která se věnuje mimo jiné i fotografií. Sejdeme se in memoriam je krátký film, který byl vytvořen jako součást souboru studentských filmů haptic cinema a transkulturní montáže během magisterské Super8 dílny v roce 2010.

Režie: Alina Trebbin
Produkce: Florian Walter, Mark Dolling
Jazyk dialogů: Angličtina
Jazyk titulků:Němčina

Uvedení filmu:
Shortcutz Berlin, 2011
EMERGEANDSEE media arts festival Berlin 2011

COLD WAR NEIGHBOURS

Hungary, 2011, 8 min
T.Hirt, S.G.Lutherová, S.Novac, K.Varsányi
28.01.2012 15:15

Po skončení studené války zůstaly na mnoha místech východní Evropy opuštěné sovětské vojenské základny. Vojáci a jejich rodiny odešly, utichl rachot stíhacích letadel, nezvaní hosté se přestali objevovat na veřejných místech. Jak po dvaceti letech vnímají pobyt sovětských vojsk obyvatelé obcí, které se základnami sousedily?

Krátký dokumentární film Cold War Neighbours  otevírá otázku, jak jsou globální události reflektovány v lokálních podmínkách. Lidé, kteří po odchodu okupantů žijí v sousedství obrovské opuštěné základny v maďarském Kunmadarási, hovoří o tom, co pro ně pobyt vojáků znamenal. A co pro ně dnes znamená jejich nepřítomnost.

Film vznikl v rámci semináře “Anthropological Filmmaking” pořádaného na Central European University v létě roku 2011.      
Autoři filmu jsou sociální antropologové studující či působící na různých univerzitách střední Evropy. Jejich společným zájmem je vizuální antropologie. 

Režie: Tomáš Hirt (Česká Republika),Soňa G. Lutherová (Slovenská Republika),Sergiu Novac (Rumunsko),Kata Varsányi (Maďarsko)
Produkce:Central European University, Maďarsko
Jazyk dialogů: Maďarština
Jazyk titulků: Angličtina

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]