27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

MY CHILDHOOD

Slovenia, Slovakia, Denmark, 2011, 6 min
Barbara Turk Niskač, Sašo Niskač
27.01.2012 22:41

Krátký etnografický dokument o vzpomínkách na dětství.

Barbara je antropoložka a Sašo filmař, oba žijí v Lublani.

Režie: Barbara Turk Niskač, Sašo Niskač
Produkce: 3little wolves
Jazyk dialogů: Slovenština
Jazyk titulků: Angličtina

SVĚTOVÁ PREMIÉRA!!!

MEMORIES FOR SALE

Mexico, Great Britain, 2009, 25 min
Carolina Corral Paredes
27.01.2012 19:25

Doňa Rosa, domorodá žena, se živí prodejem řemeslných výrobků na trhu. Carlos je nadšený průvodce, který nabízí výpravy do domů rodin místních původních obyvatel, stejně tak i Paoliny. Jejich životy jsou zasvěceny ukájení zvědavosti turistů, i filmařů, kteří přijíždějí do neporušené a malebné oblasti jihomexického státu Chiapas.

Carolina Corral Paderes absolvovala v roce 2009 magisterské studium v oboru Vizuální antropologie na univerzitě v Manchesteru a na téže univerzitě se zapsala na Sociální antropologii s doktorandským programem v oboru Vizuální média. V současné době pracuje na vícečlenném filmovém projektu zabývajícím se životy bývalých vězňů v Mexiku.

Režie a produkce: Carolina Corral Paderes
Jazyk dialogů: Španělština, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

Uvedení filmu (výběr):
Etnofilm ČADCA, Slovensko, Cena filmových kritiků
Contro Sguardi, International Anthropological Film Festival, 2010, Cena poroty
14 Mostra Internacional de Filme Etnográfico, Rio de Janeiro, Brazílie, 2009
Festival du Filme Ethnographic Film Festival, Londýn, Velká Británie, 2010
Ethnographic Film Unit Festival, Britská Kolumbie, Kanada, 2010
II. Festival do Filme Etnográfico de Recife, Recife, Brazílie, 2010
XIX International Festival of Ethnological Film, Bělehrad, Srbsko, 2010
Royal Anthropological Institut, Manchester, Velká Británie, 2011
Days of etnographic cinema, Moskva, Rusko, 2011

WHAT KEEPS THEM GOING

The Netherlands, 2011, 29 min
Fedor Ikelaar
28.01.2012 16:15

Silnice je pro většinu z nás pouze cesta vedoucí do cíle, ale pro mnoho řidičů kamionů je sama silnice jejich cílem i domovem. Pro ně je silnice chladná milenka, která řídí jejich životy. Dokument zachycuje tři řidiče kamionů na cestě, kteří zaníceně vypráví, co je ke kamionům přivedlo a co je na jejich práci tak zvláštní. Otevřeně hovoří o jejich myšlenkách, nadějích, snech a touhách, které jim pomohly začlenit tuto náročnou práci do jejich životů. S humorem i zármutkem objevíme nečekané stránky a názory těchto zdánlivě drsných mužů s jejich domněle nekomplikovanými životy.

Ve věku 27 let opustil Fedor úspěšnou kariéru v oblasti IT a rozhodl se studovat antropologii na VU Univerzitě v Amsterodamu. Antropologie se pro něj stala ideální oblastí, kde se mohl věnovat nejen svému zájmu pro kultury, vývoj a konflikt, ale také kombinovat tyto vášně s filmováním. Ačkoliv jeho universita nenabízí obor vizuální etnografie, strávil s podobně smýšlejícími studenty mnoho času zkoumáním této oblasti. Se spolužáky začal také vytvářet krátké etnografické dokumenty a celou etnografickou produkci “Challenge“ („Výzva“). Jeho celoživotní zkušenost ho vedla k filmu “What Keeps Them Going” („Co jim pomáhá jet dál“), jeho prvnímu sólovému filmu. Nedávno absolvoval a přijal vědeckou pozici na městském úřadu v Amsterodamu. Fedor ale nehodlá opustit vytváření dokumentárních filmů, protože zamýšlí vytvářet projekty mimo své zaměstnání a rozvíjet tak svoje dovednosti a styl.

Režie a produkce: Fedor Ikelaar
Jazyk dialogů: Holandština
Jazyk titulků: Angličtina

Uvedení filmu:
Athens Ethnographic Film Festival

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]