27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

TUMENGE

Česká republika, 2011, 99 min
Milan Durňak, Magdalena Koháková
28.01.2012 17:10

Jaké by měly být antropologické filmy? Jak se vypořádat s alternujícím viděním světa a se stereotypy v nás? S touto otázkou se v období tří let střetával realizátorský tým okolo Milana Durňaka, který se vypravil do jeho rodné vsi a snažil se zachytit život Romů a jejich rusínských sousedů. Po každém pobytu v romské osadě vzniká jeden díl filmu, který v sobě zachycuje každodenní reálie, snaží se popsat problémy, které je sužují a neustále se snaží překročit svůj vlastní stín. Divák má možnost střetnout se s příběhem sociálně - komunitního centra, se snaživým starostou, se slavnostmi v obci a popřemýšlet o starostech i radostech jedné romské osady.

Milan Durňak vystudoval etnologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde v současnosti působí jako doktorand. Ve svých studiích se věnuje převážne problematice vizuální antropologie a tvorbě antropologických filmů.

Režie: Milan Durňak
Produkce: Milan Durňak, Magdalena Koháková
Jazyk dialogů: Slovenština, Čeština, Rusínština, Romština
Jazyk titulků: Slovenština

SALIENDO ADELANTE

Colombia, 2011, 28 min
Ben Cheetham
27.01.2012 18:45

Při procházkách Bogotou by bylo opravdu velmi obtížné ignorovat zdrcující přítomnost těch, kteří místní ulice povařují za svůj domov. Tisíce mladých lidí tvoří tuto subkulturu společnosti – pozůstatek desetiletí politické nestability. Saliendo Adelante se odehrává v jednom z 26 domů zřízenými „Institucí pro ochranu dětství a dospívání“ (IDIPRON) sídlící v centru Bogoty.

Snímek líčí život dvacetiletého Josého, který žije na ulici od svých 6 let. José se nyní snaží změnit styl života tím, že navštěvuje program sociální rehabilitace zprostředkovaný IDIPRONEM. Film také přibližuje práci Orlanda, učitele na Institutu, a jeho snahu nabídnout Josému jiný pohled na svět.

Ben absolvoval  na Universitě v Manchesteru v Granada Centre pro vizuální antropologii  magisterský obor Vizuální antropologie. Tento film byl jeho absolventským projektem, za který obdržel vyznamenání. Během studia vytvořil mnoho jiných filmů a fotografických projektů, které byly inspirovány principy zúčastněného pozorování.

Režie a produkce: Ben Cheetham
Jazyk dialogů: Španělština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

OUR GROUND

Hungary, 2011, 8 min
H. Synková, R. K. Ranjan, J.V. Asis
28.01.2012 14:45

Proces obnovy a gentrifikace v osmém okrsku v Budapešti, v Maďarsku vedl ke zmenšení prostoru zejména pro dětské hry. Film popisuje na pozadí světa slavného románu Paul Street Boys (Ferenc Molnár, 1906) rozšiřující se propast mezi společenskými třídami a rekonstrukce myšlenek hry, bezpečnosti a volného času.

Ram Krishna Ranjan je z Dillí, pracuje jako dokumentarista na volné noze. Absolvoval magisterská mediální a kulturní studia. V současné době pracuje jako poradce pro Digital Empowerment Foundation, ve které dokumentuje rozvojové projekty po celé Indii.

Jonnabelle V. Asis je v současné době doktorandkou v rámci výměnného studentského programu Erasmus Mundus  na Universita 'degli Studi di Padova, a Ph.D. studentka Sociologie  z Filipínské univerzity Diliman. Byla odbornou asistent na katedře sociologie, filipínské univerzity, kde přednášela na sociologii masové komunikace a vizuální sociologie.

Hana Synková je odbornou asistentkou na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a koordinátorkou výzkumů v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Ve svých výzkumech se zaměřuje na instituce působící v “sociální integraci“.

Režie: H. Synková, R.K. Ranjan, J.V. Asis
Produkce: Cenral European Univesity, Maďarsko

Jazyk dialogů: Maďarština, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]