27.-28.1.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

27.01.2012

18:00 Slavnostní zahájení
18:05 Merleau - Ponty
18:10 Capa de Índio
18:35 Pauza
18:45 Saliendo Adelante
19:25 Memories for sale
19:50 Diskuze a pauza
20:10 Kultura daru
20:55 Diskuze a pauza
22:05 Diskuze a pauza
22:25 Art on the road
22:35 Meet me in Memoriam
22:41 My childhood

27.01.2012

19:10 Diskuze a pauza
21:15 Love story

28.01.2012

12:00 Living like a common man
13:05 Pauza
13:15 Itelmen stories
14:25 Pauza
14:35 Room in the square
14:45 Our ground
14:50 Diskuze a pauza
15:15 Cold war neighbours
15:25 Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví
15:50 Diskuze a pauza
16:15 What keeps them going
16:45 Diskuze a pauza
17:10 Tumenge
18:50 Diskuze a pauza
19:15 Shooting Freetown
19:45 Diskuze a pauza
20:10 Tender kisses are hard to find
20:30 Pauza
20:40 Firekeepers

FILMY

MY CHILDHOOD

Slovenia, Slovakia, Denmark, 2011, 6 min
Barbara Turk Niskač, Sašo Niskač
27.01.2012 22:41

Krátký etnografický dokument o vzpomínkách na dětství.

Barbara je antropoložka a Sašo filmař, oba žijí v Lublani.

Režie: Barbara Turk Niskač, Sašo Niskač
Produkce: 3little wolves
Jazyk dialogů: Slovenština
Jazyk titulků: Angličtina

SVĚTOVÁ PREMIÉRA!!!

WHAT KEEPS THEM GOING

The Netherlands, 2011, 29 min
Fedor Ikelaar
28.01.2012 16:15

Silnice je pro většinu z nás pouze cesta vedoucí do cíle, ale pro mnoho řidičů kamionů je sama silnice jejich cílem i domovem. Pro ně je silnice chladná milenka, která řídí jejich životy. Dokument zachycuje tři řidiče kamionů na cestě, kteří zaníceně vypráví, co je ke kamionům přivedlo a co je na jejich práci tak zvláštní. Otevřeně hovoří o jejich myšlenkách, nadějích, snech a touhách, které jim pomohly začlenit tuto náročnou práci do jejich životů. S humorem i zármutkem objevíme nečekané stránky a názory těchto zdánlivě drsných mužů s jejich domněle nekomplikovanými životy.

Ve věku 27 let opustil Fedor úspěšnou kariéru v oblasti IT a rozhodl se studovat antropologii na VU Univerzitě v Amsterodamu. Antropologie se pro něj stala ideální oblastí, kde se mohl věnovat nejen svému zájmu pro kultury, vývoj a konflikt, ale také kombinovat tyto vášně s filmováním. Ačkoliv jeho universita nenabízí obor vizuální etnografie, strávil s podobně smýšlejícími studenty mnoho času zkoumáním této oblasti. Se spolužáky začal také vytvářet krátké etnografické dokumenty a celou etnografickou produkci “Challenge“ („Výzva“). Jeho celoživotní zkušenost ho vedla k filmu “What Keeps Them Going” („Co jim pomáhá jet dál“), jeho prvnímu sólovému filmu. Nedávno absolvoval a přijal vědeckou pozici na městském úřadu v Amsterodamu. Fedor ale nehodlá opustit vytváření dokumentárních filmů, protože zamýšlí vytvářet projekty mimo své zaměstnání a rozvíjet tak svoje dovednosti a styl.

Režie a produkce: Fedor Ikelaar
Jazyk dialogů: Holandština
Jazyk titulků: Angličtina

Uvedení filmu:
Athens Ethnographic Film Festival

MERLEAU - PONTY

USA, 2008, 6 min
Jonathan Taee
27.01.2012 18:05

Maurice  Merleau-Ponty byl francouzský filozof, který zemřel v relativně mladém věku 57 let v roce 1961.

Jeho zaměření na fenomenologii otevřela novou oblast v kontinentální fïlosofii. Podařilo se mu, aby filozofové nahlíželi na lidské tělo jako na základní a potřebný prvek existence, ne na pouhé „přenašeče“ myšlenek. Zdůraznil význam lidské tělesnosti, která není jen okolností, nýbrž podstatnou a určující podmínkou lidského bytí. Pochopil důležitost hranic, které si vytvářejí naše těla a jejich schopnost vnímat svět skrze řetězec bezprostředních okamžiků.
Jeho filozofie posléze ovlivnila mnoho sociálních teorií používaných v antropologii.

Film zkoumá lidské tělo a jeho cestu, skrze kterou objevuje  a zažívá svět okolo sebe. Každý snímek představuje moment. Momenty zachycené zážitky tělem jsou zpracovány vědomím a interpretovány do daného kulturního a emocionálního významu. Tělo nevnímá smysl světa prostřednictvím pěti oddělených smyslových vjemů jako je cítit, vidět, slyšet, chutnat a vonět. Surové tělo vstřebává svět jako jeden velký snímací orgán. To  vše zapříčiňuje bezprostřední vztah mezi tělem a světem. Tělo má synestetický smysl, který pracuje podvědomě jako jeden celek. Tento smysl  promlouvá skrze celé tělo, používá každý obrys a křivku k cítění pohybu světa kolem. Surové tělo je bezprostřední v prožívání světa, tělo je tekutina či konverzace, čtení a učení přeměňující se na okolní svět.

Tento film je poctou práce Marleau Pontyho a skrze medium 16 mm vysokorychlostního digitálního filmu a SRL obrazu, vzdává hold našim nejintimnějším a nejsmyslnějším vztahům k světu okolo nás.

Jonathan v současné době realizuje terénní práce v Bhútánu jako doktorand Univerzity v Cambridge. Jeho současný výzkum se zaobírá integrací zdravotní péče a jeho vliv na léčení pacientů skrze jejich zkušenosti. Pojmy tělo, zkušenost a fenomenologie byly a  jsou stálým společníkem jeho práce, včetně filozofie Marleau – Pontyho. Tento film byl natočen na University of Virginia v průběhu zkoumání myšlenek o syrovosti a  zkušenostech filozofa jako sociálně podmíněných jevů.

Režie a produkce: Jonathan Taee
Jazyk dialogů: žádný
Jazyk titulků: žádný

Uvedení filmu:
Salmagundi Film Festival, University of Virginia, USA
Ivy Film Festival, USA

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]