25.-27.1.2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

25.01.2013

18:00 Slavnostní zahájení
18:20 The Nightmare of a belief
19:25 Pauza
19:35 Feeding the pigs
19:40 Diskuze
20:00 It is Better in The Bahamas
20:25 Diskuze a pauza
21:00 Krev a pýcha
21:30 Diskuze
21:40 Velingara Theater
22:40 A Girl Like You

26.01.2013

11:00 Panelová diskuze - Co je to etnografický film? / Panel Discussion - What is Ethnographic Film?
13:30 Pauza
14:00 Jeans and Martó
14:55 Pauza
15:05 Úsvitu
15:10 Hanyky o kracaváčku a devlínkovi
15:15 Diskuze a pauza
15:30 Motyky a Skype
16:15 Diskuze a pauza
16:35 Tradiční znalosti Ashéninků – palma piassaba
16:45 Prezentace a diskuze
17:05 Watching Last Judgement
17:15 Diskuze
17:30 Gaur 8 Azokan
17:45 Diskuze a pauza
18:10 Espectadores
18:25 Pauza
18:35 Looking at themselves: Babaluda Luda
19:10 Diskuze a pauza
19:30 The Yayas de L´Elégance
20:20 Diskuze a pauza
20:20 Creation and chanting of Lik Yaat
20:50 Diskuze
21:10 Funeral Season

27.01.2013

11:00 Workshop - Ethnofiction
11:45 Transfiction
13:00 Drama Queens
13:45 Diskuze

FILMY

FEEDING THE PIGS

Denmark, 2012, 5 min
Peter I. Crawford
25.01.2013 19:35

Pro některé z řady rozmanitých kultur v Pacifiku, konkrétně v Melanésii, je prase nejdůležitějším domestikovaným zvířetem. Prase je převážně využíváno k různým ceremoniálním účelům, jako je pohřeb, svatba a přechodové rituály. Několik filmů se v rámci dlouhodobého projektu "Reef Islands Ethnographic Film Project" věnovalo zabíjení prasat ve spojitosti s těmito rituály. Pořízené záběry mohly místy vyvolávat znepokojivý obraz vztahu mezi lidmi a zvířaty, obzvláště pro moderního konzumenta, který zná maso pouze z pultů v supermarketu. V tomto krátkém filmu matka, otec a jejich syn chodí ven krmit svá prasata, zprostředkovávají nám tak dojem celkově rozdílného vztahu mezi člověkem a zvířetem. Můžeme vidět prvky něhy, péče a lásky. Zároveň nám film ukazuje, jak se děti prostřednictvím soužití se zvířaty učí poznávat přírodu a technologii.

Peter I. Crawford je sociální antropolog, filmař a vydavatel. Od roku 1970 byl aktivním členem  "Nordic Anthropological Film Association" (NAFA). V současné době je profesorem vizuální antropologie na University of Tromso v Norsku a hostující profesor vizuální antropologie na  Free University v Berlíně. Společně s Dr. Jens Pinholtem z Aarhuské univerzity vedl "Reef Islands Ethnographic Film project" (Šalamounovy ostrovy) od roku 1994 a natočili celou řadu etnografických filmů založených na materiálu zaznamenaného v roce 1994, 1996, 2000, 2005 a 2010. Jeho nakladatelství "The Intervention Press" (www.intervention.dk) publikovalo řadu knihu o antropologii a vizuální antropologii. Žije v Aarhusu v Dánsku.

Režie: Peter I. Crawford
Produkce: Interventinon Press
Jazyk dialogů: Aiwo (Reef Islands)
Jazyk titulků: angličtina, čeština

Uvedení filmu, ocenění:
The 32 NAFA International Ethnographic Film Festival, Tromse, Norway, 23-26 August 2012

CREATION AND CHANTING OF LIK YAAT

Japan, 2011, 30 min
Ito Satoru
26.01.2013 20:20

Film ukazuje, jak prostřednictvím vyprávění lidé sdílejí svou kolektivní historii. Etnikum Tai v čínské prefektuře Dehong vyznává théravádový buddhismus. Pro lepší žití v tomto a dalších životech praktikují důstojné rituály a usilují o "zásluhu". Těmto rituálům věnují celá léta života a zároveň spoří peníze, kterými posléze přispívají na stavbu budhistických soch a stvabu mostů. Největší dárci najímají intelektuály, aby zaznamenávali tyto dobré skutky do písemné formy, čímž je uchovávají pro další generace. Vzniklé texty jsou nazývány Lik Yaat a jsou psány v malebných slovech a rýmech. Po čínské kulturní revoluci jen nemnozí umí Lik Yaat tvořit a zpívat. Wan Xiang-ya usiluje o zachování této tradice. Je to první a zároveň poslední žena, která umí Lik Yaat psát.

Satoru Ito je absolvent kulturní Antropologie a Etnomuzikologie na The Graduate University For Advanced Studies v Sokendai. V současné době aspiruje na udělení titule Ph.D. a zároveň působí jako výzkumník v Národním museu etnologie v Osace. Satoru provedl tříletý terénní výzkum v Tai vesnici v prefectuře Dehong, Yunnan Province, v Číně, během kterého natočil tento film uváděný na letošním festivalu, který je zároveň jeho antropologickou prvotinou.

Režie: Ito Satoru
Jazyk dialogů: Thai language in Dehong area, Yunnan Province, China
Jazyk titulků: angličtina, čeština

Uvedení filmu, ocenění:
Nejlepší film - Debut Competition, 6th Moscow International Festival of Visual Anthropology (8-12 October 2012, Moscow, Russia)
12th RAI International Festival of Etnographic Film (23-26 june 2011, London, England)
9th WorldFilm - Tartu festival of visual culure (19-25 March 2012, Tartu Estonia)

THE YAYAS DE L´ELÉGANCE

France, 2012, 28 min
Maria José Pavlovic
26.01.2013 19:30

S.A.P.E. je zkratka "Společnosti tvůrců atmosféry a elegantních lidí". Stoupenci tohoto hnutí se mezi sebou vzájemně nazývají "sapeurs". Sapeři jsou muži oddaní elegantnímu oblékání; pocházející z Konga – Brazaville, stejně tak jako samotné hnutí. Převážná část členů této společnosti se nyní usadila v Paříži, v hlavním městě módy, tedy na ideálním místě, kde si lze pohrávat s módou a stát se tak uznávaným „saperem“. V Paříži se nazývají "yayas", což je výraz v jazyce lingala označující stařešinu, který si zaslouží úctu a uznání v rámci komunity. Tedy termín označující ty, kteří si prošli a zažili cestu, na jejímž konci se stali součástí společnosti S.A.P.E. Prostřednictvím příběhů hlavních hrdinů, kterými jsou Fuluzioni Di Aluzioni, Anick Betin "General Florencie" a Cardel Matsanga máme možnost poznat hlavní aspekty této zajímavé konžské společnosti.

Nezávislá filmařka a výzkumnice Maria José Pavlovic se narodila a vyrostla v Santiagu de Chile. Nedávno dokončila studium vizuální antropologie v Granada Centre (University of Manchaster, 2012). Od roku 2006 spolupracuje na řadě různých dokumentárních filmů natočených v Chile. Film natočený v Paříži  "Yayas de L'Elegance (2012) je její první autorský film. V současné době rozvíjí další projekty v Kongu -  Brazaville, Paříži a Irsku.

Režie: María Chosé Pavlovic
Produkce: María Chosé Pavlovic, Frédéric Thooris, The Granada Centre for Visual Anthropology (University of Manchester)
Jazyk dialogů: francouština
Jazyk titulků: angličtina, čeština

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]