25.-27.1.2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

25.01.2013

18:00 Slavnostní zahájení
18:20 The Nightmare of a belief
19:25 Pauza
19:35 Feeding the pigs
19:40 Diskuze
20:00 It is Better in The Bahamas
20:25 Diskuze a pauza
21:00 Krev a pýcha
21:30 Diskuze
21:40 Velingara Theater
22:40 A Girl Like You

26.01.2013

11:00 Panelová diskuze - Co je to etnografický film? / Panel Discussion - What is Ethnographic Film?
13:30 Pauza
14:00 Jeans and Martó
14:55 Pauza
15:05 Úsvitu
15:10 Hanyky o kracaváčku a devlínkovi
15:15 Diskuze a pauza
15:30 Motyky a Skype
16:15 Diskuze a pauza
16:35 Tradiční znalosti Ashéninků – palma piassaba
16:45 Prezentace a diskuze
17:05 Watching Last Judgement
17:15 Diskuze
17:30 Gaur 8 Azokan
17:45 Diskuze a pauza
18:10 Espectadores
18:25 Pauza
18:35 Looking at themselves: Babaluda Luda
19:10 Diskuze a pauza
19:30 The Yayas de L´Elégance
20:20 Diskuze a pauza
20:20 Creation and chanting of Lik Yaat
20:50 Diskuze
21:10 Funeral Season

27.01.2013

11:00 Workshop - Ethnofiction
11:45 Transfiction
13:00 Drama Queens
13:45 Diskuze

FILMY

TRANSFICTION

UK, 2010, 57 min
Johannes Sjoberg
27.01.2013 11:45

Film o identitě a diskriminaci v každodenním životě brazilských transexuálů žijících v Sao Paulu. Fabia Mirassos představuje její životní zkušenost skrze roli Meg – transexuální kadeřnice, která čelí netoleranci a znovu se vrací ke vzpomínkám na násilí, které zažila. Savana 'Bibi' Meirelles hraje Zildu. Na živobytí si vydělává stejně jako mnoho transsexualů v Sao Paulu prostitucí, z čehož obtížně hledá cestu ven. 

GAUR 8 AZOKAN

Spain, 2012, 16 min
Farapi & Monika Hertlová
26.01.2013 17:30

Lokální zásobitelství zemědělskými produkty hraje v  Baskicku důležitou roli. I přes silný tlak dovozu zahraničního zboží jsou tradiční trhy nedílnou součástí každodenního života místních lidí. Množství rodinných statků tak pokračuje i dnes ve výrobě a produkci vynikajících potravin. Práce na statku je však většinou spojována s mužem - mužem pastevcem, zemědělcem, obchodníkem. Ačkoli je i žena nedílnou součástí tohoto světa, je v rurálniím světě spíše upozaďována. Jaká je ale každodenní realita ženy - statkářky? Jaké jsou její starosti a radosti? Najít odpovědi na položené otázky a zviditelnit ženu v kontextu v procesu zemědělské výroby bylo cílem tohoto dokumentu "Gaur 8 Azokan", který vznikl na základě lokální potřeby emancipace vesnických žen, o jejíchž tvrdé práci toho víme jen velmi málo. Snímek se prostřednictvím antropologické perspektivy snaží poukázat na komplementární charakter genderových rolí ve vesnickém prostředí. Rurální svět by v této podobě, bez obou složek jak produktivní tak reproduktivní, jak mužské tak ženské, nemohl existovat. 

FARAPI je konzultační firma Aplikované antropologie sídlící v San Sebastiánu v Baskickém Španělsku. Přijímají veřejné i komerční zakázky v oblasti sociálních témat (genderová rovnost, migrace, minority, průzkum trhu atp.). Dokumentární film "Gaur 8 Azokan" je druhým audiovizuálním výstupem dlouhodobého výzkumu současného postavení žen v rurálním prostředím Baskicka. 

Monika Hertlová spolupracovala s FARAPI na výrobě dokumentu v rámci pracovní stáže. Dále je spoluautorkou krátkého dokumentu "Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví" (2011), který reflektuje současné aktivity trampského hnutí v České republice. Nyní Monika působí ve Studiu vizuální etnografie na katedře antropologie FF, ZČU kde spolupracuje na výrobě dalších snímků.

Režie: Farapi & Monika Hertlová
Produkce: Asociación de Mujeres Kimetz
Jazyk dialogů: španělsština, baskičtina
Jazyk titulků: čeština

TRADIČNÍ ZNALOSTI ASHÉNINKŮ – PALMA PIASSABA

CZ, 2012, 9 min
Pavel Borecký
26.01.2013 16:35

Když obyvatel pralesa vstoupí pod jeho klenbu, spatří kolem sebe zdroje pro život. Jakým způsobem je na základě tradičních znalostí sbírají, zpracovávají a využívají, to pro „západní“ systém studuje etnobotanika – věda zkoumající kulturní, sociální či ekonomické vztahy mezi rostlinami a indigenními obyvateli. Kamera je ovšem při seriózním terénním výzkumu používána jen výjimečně. V rámci výzkumné expedice Wayvana Peru 2011 jsme se mimo jiné snažili odpovědět na otázku: „Jsou metody vizuální antropologie pro ochranu tradičních znalosít aplikovatelné, a pokud ano, jaká má tento přístup pozitiva a negativa?“ Film je částí série Vizuální etnobotanika a zachycuje „příběh zdroje“ palmy piassaba (Aphandra natalia).

Pavel Borecký čerstvě nastoupil do doktorského oboru etnologie na ZČU v Plzni, kde pokračuje ve svém výzkumu na poli vizuální antropologie. Je autorem etnografického filmu „Gáj“ a iniciátorem etnobotanické expedice Wayvana do peruánské Amazonie. Cizí mu nejsou ani popularizační aktivity či projekty aplikované urbánní antropologie - www.anthropictures.cz.

Režie: Pavel Borecký
Produkce: Anthropictures, Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
Jazyk dialogů: španělština
Jazyk titulků: čeština

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]