25.-27.1.2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

25.01.2013

18:00 Slavnostní zahájení
18:20 The Nightmare of a belief
19:25 Pauza
19:35 Feeding the pigs
19:40 Diskuze
20:00 It is Better in The Bahamas
20:25 Diskuze a pauza
21:00 Krev a pýcha
21:30 Diskuze
21:40 Velingara Theater
22:40 A Girl Like You

26.01.2013

11:00 Panelová diskuze - Co je to etnografický film? / Panel Discussion - What is Ethnographic Film?
13:30 Pauza
14:00 Jeans and Martó
14:55 Pauza
15:05 Úsvitu
15:10 Hanyky o kracaváčku a devlínkovi
15:15 Diskuze a pauza
15:30 Motyky a Skype
16:15 Diskuze a pauza
16:35 Tradiční znalosti Ashéninků – palma piassaba
16:45 Prezentace a diskuze
17:05 Watching Last Judgement
17:15 Diskuze
17:30 Gaur 8 Azokan
17:45 Diskuze a pauza
18:10 Espectadores
18:25 Pauza
18:35 Looking at themselves: Babaluda Luda
19:10 Diskuze a pauza
19:30 The Yayas de L´Elégance
20:20 Diskuze a pauza
20:20 Creation and chanting of Lik Yaat
20:50 Diskuze
21:10 Funeral Season

27.01.2013

11:00 Workshop - Ethnofiction
11:45 Transfiction
13:00 Drama Queens
13:45 Diskuze

FILMY

LOOKING AT THEMSELVES: BABALUDA LUDA

Romania, 2012, 33 min
Mihai Andrei Leaha
26.01.2013 18:35

Protagonisté filmu jsou natáčeni, zatímco sledují záznam etnografické události, kterou společně zažili. Jejich zpětná vazba posiluje porozumění tomu, co je to etnografická reprezentace. Film sleduje způsob, jak je vizuální narativ konstruován prostřednictvím zpětné vazby od protagonistů-informátorů. Zvláštní pozornost je věnována svátku Babaluda v Rumunsku a vizuální reprezentaci tohoto svátku. Využití techniky chronotopické montáže podle Bachtina pomáhá konstruovat jednotu času a prostoru. Což vytváří iluzi, že divák sleduje film společně s jeho protagonisty.

Mihai Andrei Leaha je doktorandem filologie na Evropských studiích fakulty, "Babes-Bolyai" University, Cluj-Napoca, Cluj v Rumunsku. Jeho práce se zabývá vizuální etnografií, konkrétně restrukturalizací antropologických znalostí, zkoumání rumunských tradičních zvyků.

Režie:  Mihai Andrei Leaha
Produkce: Triba Film
Jazyk dialogů: rumunština
Jazyk titulků: angličtina, čeština

Uvedení filmu, ocenění:
Studentská cena na Goettingen International Ethnographic Film Festival.
Vybrán na Filmový festival v Sofii (IFEF 2012), Athény (Ethno Fest 2012) a Ho Chi Minh City (AnthroFilmFestival 2012)

TRANSFICTION

UK, 2010, 57 min
Johannes Sjoberg
27.01.2013 11:45

Film o identitě a diskriminaci v každodenním životě brazilských transexuálů žijících v Sao Paulu. Fabia Mirassos představuje její životní zkušenost skrze roli Meg – transexuální kadeřnice, která čelí netoleranci a znovu se vrací ke vzpomínkám na násilí, které zažila. Savana 'Bibi' Meirelles hraje Zildu. Na živobytí si vydělává stejně jako mnoho transsexualů v Sao Paulu prostitucí, z čehož obtížně hledá cestu ven. 

GAUR 8 AZOKAN

Spain, 2012, 16 min
Farapi & Monika Hertlová
26.01.2013 17:30

Lokální zásobitelství zemědělskými produkty hraje v  Baskicku důležitou roli. I přes silný tlak dovozu zahraničního zboží jsou tradiční trhy nedílnou součástí každodenního života místních lidí. Množství rodinných statků tak pokračuje i dnes ve výrobě a produkci vynikajících potravin. Práce na statku je však většinou spojována s mužem - mužem pastevcem, zemědělcem, obchodníkem. Ačkoli je i žena nedílnou součástí tohoto světa, je v rurálniím světě spíše upozaďována. Jaká je ale každodenní realita ženy - statkářky? Jaké jsou její starosti a radosti? Najít odpovědi na položené otázky a zviditelnit ženu v kontextu v procesu zemědělské výroby bylo cílem tohoto dokumentu "Gaur 8 Azokan", který vznikl na základě lokální potřeby emancipace vesnických žen, o jejíchž tvrdé práci toho víme jen velmi málo. Snímek se prostřednictvím antropologické perspektivy snaží poukázat na komplementární charakter genderových rolí ve vesnickém prostředí. Rurální svět by v této podobě, bez obou složek jak produktivní tak reproduktivní, jak mužské tak ženské, nemohl existovat. 

FARAPI je konzultační firma Aplikované antropologie sídlící v San Sebastiánu v Baskickém Španělsku. Přijímají veřejné i komerční zakázky v oblasti sociálních témat (genderová rovnost, migrace, minority, průzkum trhu atp.). Dokumentární film "Gaur 8 Azokan" je druhým audiovizuálním výstupem dlouhodobého výzkumu současného postavení žen v rurálním prostředím Baskicka. 

Monika Hertlová spolupracovala s FARAPI na výrobě dokumentu v rámci pracovní stáže. Dále je spoluautorkou krátkého dokumentu "Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví" (2011), který reflektuje současné aktivity trampského hnutí v České republice. Nyní Monika působí ve Studiu vizuální etnografie na katedře antropologie FF, ZČU kde spolupracuje na výrobě dalších snímků.

Režie: Farapi & Monika Hertlová
Produkce: Asociación de Mujeres Kimetz
Jazyk dialogů: španělsština, baskičtina
Jazyk titulků: čeština

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]