25.-27.1.2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Divadlo Dobeška

Divadlo Dobeška na mapě
Oficiální web Divadla Dobeška

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

PROGRAM

25.01.2013

18:00 Slavnostní zahájení
18:20 The Nightmare of a belief
19:25 Pauza
19:35 Feeding the pigs
19:40 Diskuze
20:00 It is Better in The Bahamas
20:25 Diskuze a pauza
21:00 Krev a pýcha
21:30 Diskuze
21:40 Velingara Theater
22:40 A Girl Like You

26.01.2013

11:00 Panelová diskuze - Co je to etnografický film? / Panel Discussion - What is Ethnographic Film?
13:30 Pauza
14:00 Jeans and Martó
14:55 Pauza
15:05 Úsvitu
15:10 Hanyky o kracaváčku a devlínkovi
15:15 Diskuze a pauza
15:30 Motyky a Skype
16:15 Diskuze a pauza
16:35 Tradiční znalosti Ashéninků – palma piassaba
16:45 Prezentace a diskuze
17:05 Watching Last Judgement
17:15 Diskuze
17:30 Gaur 8 Azokan
17:45 Diskuze a pauza
18:10 Espectadores
18:25 Pauza
18:35 Looking at themselves: Babaluda Luda
19:10 Diskuze a pauza
19:30 The Yayas de L´Elégance
20:20 Diskuze a pauza
20:20 Creation and chanting of Lik Yaat
20:50 Diskuze
21:10 Funeral Season

27.01.2013

11:00 Workshop - Ethnofiction
11:45 Transfiction
13:00 Drama Queens
13:45 Diskuze

FILMY

TRADIČNÍ ZNALOSTI ASHÉNINKŮ – PALMA PIASSABA

CZ, 2012, 9 min
Pavel Borecký
26.01.2013 16:35

Když obyvatel pralesa vstoupí pod jeho klenbu, spatří kolem sebe zdroje pro život. Jakým způsobem je na základě tradičních znalostí sbírají, zpracovávají a využívají, to pro „západní“ systém studuje etnobotanika – věda zkoumající kulturní, sociální či ekonomické vztahy mezi rostlinami a indigenními obyvateli. Kamera je ovšem při seriózním terénním výzkumu používána jen výjimečně. V rámci výzkumné expedice Wayvana Peru 2011 jsme se mimo jiné snažili odpovědět na otázku: „Jsou metody vizuální antropologie pro ochranu tradičních znalosít aplikovatelné, a pokud ano, jaká má tento přístup pozitiva a negativa?“ Film je částí série Vizuální etnobotanika a zachycuje „příběh zdroje“ palmy piassaba (Aphandra natalia).

Pavel Borecký čerstvě nastoupil do doktorského oboru etnologie na ZČU v Plzni, kde pokračuje ve svém výzkumu na poli vizuální antropologie. Je autorem etnografického filmu „Gáj“ a iniciátorem etnobotanické expedice Wayvana do peruánské Amazonie. Cizí mu nejsou ani popularizační aktivity či projekty aplikované urbánní antropologie - www.anthropictures.cz.

Režie: Pavel Borecký
Produkce: Anthropictures, Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
Jazyk dialogů: španělština
Jazyk titulků: čeština

WORKSHOP - ETHNOFICTION

UK, 2013, 45 min
Johannes Sjoberg
27.01.2013 11:00

Johannes Sjoberg přiblíží ethnofiction coby metodu antropologického výzkumu, kdy  informanti před kamerou improvizují jejich kulturní zkušenost. Improvizované přehrávání pak odhaluje kulturní aspekty, ke kterým bychom se tradičním antropologickým výzkumem nedostali.

Pozvánka

Komunikačním jazykem je angličtina.

MOTYKY A SKYPE

ČR, 2012, 43 min
Kateřina Bubeníčková & Lenka Vochocová
26.01.2013 15:30

Filmaři občanského sdružení Inventura, známí např. jako tvůrci dokumentu Pozemšťané, koho budete volit?, nyní pod vedením režisérek Kateřiny Bubeníčkové a Lenky Vochocové natáčí portrét Gerníku, jedné z vymírajících vesnic, které před 180 lety vznikly v rumunském Banátu. Štáb provázený antropologem Lukášem Hanusem testuje svou schopnost přežít týden v podmínkách země, kterou osidlovali naši předci. Je víska, z níž nyní odcházejí celé rodiny za domněle lepším životem do Čech, rájem na zemi, zakonzervovaným venkovem 19. století, nebo je to pouze romantizující představa? Jaké jsou důvody místních lidí tady stále setrvávat? A jak se k idealizovanému obrazu tradiční zemědělské lokality hodí právě vznikající větrné elektrárny?

Kateřina Bubeníčková a Lenka Vochocová dlouhodobě působí v občanském sdružení Inventura, které vzniklo v roce 2005. Jeho cílem je pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti skrze podporu a zviditelnění jejich umělecké činnosti (především v oblasti dokemntární tvorby, divadla nebo rozhlasu).

Režie: Kateřina Bubeníčková & Lenka Vochocová
Produkce: o.s. Inventura
Jazyk dialogů: česky
Jazyk titulků: neobsahuje podtitulky

Uvedení filmu:
Normální festival 2012 - Cestou umění
Mezinárodní festival studentských filmů OSTRAVA - PICTURE 2012

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]