29.1.-1.2.2015
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Bio Oko

Bio Oko na mapě
Oficiální web Bio Oko

ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

NOVINKY

09 05

Srdečně vás zveme na brněnské Ozvěny Antropofestu v pondělí 11.5. od 17h do kavárny Falk (Gorkého ul. ). Mužete se těšit na filmy Commom Roads, Ulice spojuje a Lakros,po kterém vás čeká i diskuze s autory. 

29 04

Ve středu 29.4. od 19:00 si  můžete v pardubickém Klubu 29 vychutnat filmy Ulice spojuje (následuje debata s autorkou), Orchard Keepers a Honey.

31 01

Omlouváme se všem příznivcům Antropofestu, ale nedělní projekce filmu Bertsolari je zrušena.

22 01

Workshopy "Lakros - způsoby pohledu" a "Common Roads - reaserch and production context" a promítání filmu Bertsolari proběhne v Café Jedna ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinnů 530/47, Praha 7.

16 01

Jsme potěšeni, že na Antropofestu 2015 přivítáme tyto hosty: Livii Šavelkovou a Milana Durňaka (Lakros), Lanu Askari (Haraka Baraka), Tommiho Mendela (Common Roads), Adélu Košařovou (Odpad na talíři), Annu Dvořákovou (Ulice spojuje), MIchala Pavláska (Druhé Vojvodovo), Frodeho Storaase (The Go-Between), Christine M. Janney (Living Quechua) a Libora Duška, autora výstavy.

PROGRAM

29.01.2015

20:00 Slavnostní zahájení

29.01.2015

20:05 Lakros - to je způsob života

30.01.2015

18:00 Výstava "Trojí tvář Váchánu"
19:00 Growing Soul - My daughter´s Ritual Journey
19:30 The Orchard Keepers
20:00 Haraka Baraka
20:30 Diskuze a přestávka
21:00 Common Roads - Pilgrimage and Backpacking in the 21st Century
22:30 Diskuze

31.01.2015

14:00 Lakros – způsoby pohledu, Café Jedna
15:00 Common Roads - reaserch and production context, Café Jedna
17:15 Odpad na talíři
17:30 Ulice spojuje
17:35 Diskuze a přestávka
17:50 What Life is like here
18:20 Druhé Vojvodovo: myslet obrazem
18:50 Diskuze a přestávka
19:15 Afluentes
19:40 Living Quechua
20:00 Diskuze a přestávka
20:30 The Go-Between - Afar of Ethiopia
21:05 Přestávka
21:25 The Puppet´s Cemetery
21:40 Honey
22:20 Zakončení

01.02.2015

14:00 Bertsolari

FILMY

LAKROS – ZPŮSOBY POHLEDU, CAFÉ JEDNA

Česká republika, 2015, 60 min
L. Šavelková, M. Durňak
31.01.2015 14:00

Autoři nastíní kontext realizace a produkce filmu a budou reflektovat různé perspektivy jeho nahlížení. Zaměří se především na otázku, do jaké míry jsou skupiny a různá publika, ke kterým se film vztahuje, spolutvůrci jeho závěrečné podoby? Akce proběhne v Café Jedna (kavárna Národní Galerie, Dukelských hrdinnů 530/47, Praha 7).

THE GO-BETWEEN - AFAR OF ETHIOPIA

Norsko, 2014, 37 min
F. Storaas, R. Scott, G. Kassa
31.01.2015 20:30

Je nahlášena vražda ženy – další případ pro Husseina. Islámští pastevci Afarové obývají severovýchodní region Etiopie. Někteří se usadili v městech a obchodních uzlech, kde jsou přítomny i orgány etiopské státní správy včetně policie a dalších složek. Mnoho Afarů kombinuje obě tato prostředí – bydlí ve městě, ale zároveň udržují blízký kontakt se svými kočovnými příbuznými.
Hussein Hayie pracuje jako mírový a bezpečnostní úředník. Náplní jeho práce je rozhodovat, zda by se případem měla zabývat policie v rámci trestního řízení nebo by měl být řešen tradičním způsobem, tedy ho přenechat k rozhodnutí stařešinovi klanu. Afarská politika je založena na územním i příbuzenském principu. Politické instituce jsou zaměřeny na společenskou kontrolu a urovnávání konfliktů. Klanoví vůdci jsou často vyzýváni, aby zakročili dříve, než malá záležitost přeroste ve vraždu, nebo v případě vraždy vyjednat podmínky odškodnění tak, aby se zabránilo dalšímu prolití krve. Film sleduje Husseina Hayie ve městě a při návštěvách rodin v kočovných táborech. Jakožto státní zaměstnanec je neustále ve službě a ve filmu vidíme, jak je povolán k akci.

Režie: Frode Storaas, Rolf Scott, Getachew Kassa
Produkce: Universiy Museum of Bergen, Norsko

Jazyk dialogů: afarština, amharština
Jazyk titulků: angličtina, čeština

Frode Storaas je profesorem v University Museum of Bergen, Norsko
Rolf Scott je PhD student na University of Bergen, Norsko
Getachew Kassa je docent na Addis Ababa University

Festivaly (výběr):
GIEFF in Gottingen, Německo
EASA in Tallllin, Estonsko
NAFA in Island
AAA in Washington DC, USA
Ethnographic Cinema, Moskva

DRUHÉ VOJVODOVO: MYSLET OBRAZEM

Česká republika, 2013, 31 min
M.Pavlásek
31.01.2015 18:20

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900–1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Režie, kamera, scénář, střih: Michal Pavlásek
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jazyk dialogů: čeština, bulharština
Jazyk titulků: angličtina

V rámci svého studia (Ústav evropské etnologie FF MU) a výzkumné činnosti (coby pracovník Etnologického ústavu AV ČR) svůj odborný zájem Michal Pavlásek zasvětil české menšině v teritoriálně vymezeném prostoru jihovýchodní Evropy. Fenomén krajanství na Balkáně nazírá prostřednictvím terénních etnografických výzkumů, jimiž chce porozumět doposud skrytým aspektům života českých vystěhovalců. Pokouší se je rozkrýt v intencích interpretativní etnografie a postupně nalézat cesty, jak ji vyjádřit vizuálním jazykem. Může za to patrně nadšení filmem a dokumentem, spolu s knihou a hudbou obvyklými únikovými prostředky do jiných světů ať již doma, na cestě, nebo při toulkách Balkánem.

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu: [email protected]