3.-4.3.2020
INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOVIES
WITH ANTHROPOLOGICAL THEMES

Department of Social and Cultural Anthropology

REFLEXE STAVU VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE V ČR A SR

Česká republika, 2020, 120 min
Katedra sociální a kulturní antropologie FF UPa
04.03.2020 13:00

Reflexe stavu vizuální antropologie v ČR a SR Discussion about visual anthropology in Czech and Slovak republic. Guests are Zuzana Beňušková, Tomáš Hirt, Tomáš Petráň, Michal Pavlásek, Pavel Borecký a Milan Durňak and Lívia Šavelková.