Online přihláška filmu 

Antropofest 2018
 Praha, 26. 1. – 27.1. 2018

 

Film ve formátu DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků) nebo DVD VIDEO (PAL) či MOV/MP4 (codec H264, SD nebo HD resolution) a fotografií z filmu v tiskové kvalitě zašlete nejpozději do 17. 11. 2017 na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika. Obálku viditelně označte „Antropofest“. Fotografii z filmu můžete zaslat i na e-mail info@antropofest.czSnímek nám také můžete uložit na webové úložiště a zaslat link. (např. uschovna.cz nebo wetransfer.com)

Přihlášením filmu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

  • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
  • Přijímají se snímky libovolné délky.
  • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci akcí sdružení  Antropofest, o.s. a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofest, o.s.
  • Zaslaná DVD se nevracejí.
  • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.
  • Fotografie a informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
  • Uzávěrka přihlášek je do 17. 11. 2017. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí aktuálního ročníku Antropofestu.
  • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem a to nejpozději 20 dnů před začátkem festivalu.
  • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika, zodpovídá přihlašovatel.