ETNOGRAFIE-FILM-DOKUMENT

Česká republika, 2017, 60 min
M. Pavlásek
27.01.2017 20:35

Etnografický film tvoří jednu z možných cest reprezentace práce antropologů a etnologů, skrze kterou se pokouší porozumět světu kolem nás. Podobné snažení je ovšem typické rovněž pro filmové dokumentaristy, kteří velmi často dovedou poodkrýt znaky současné společnosti a vhodnou formou je následně šířit mezi veřejnost. Oba tábory zároveň spojuje neustálá reflexe vlastního snažení vycházející ze svého marginálního postavení - hledání vlastní tvůrčí identity. Společně s hosty debaty se pokusíme přiblížit specifika a pozadí vizuální antropologie a dokumentaristiky, artikulovat možné vzájemné zdroje inspirace a uvažovat možnosti a formy spolupráce.

Hosté: Jaroslava Panáková, Ivo Bystřičan
Moderuje Michal Pavlásek, Antropictures

Diskuze bude probíhat pouze v češtině, bez tlumočení.