ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

V pořadí již deváty ročník festivalu proběhne ve dnech od 26.1. do 27.1.2018 v Praze.

PROGRAM

25.01.2013

26.01.2013

27.01.2013

FILMY

TRADIČNÍ ZNALOSTI ASHÉNINKŮ – PALMA PIASSABA / 9 MIN

CZ, 2012, 9 min
Pavel Borecký
26.01.2013 16:35

Když obyvatel pralesa vstoupí pod jeho klenbu, spatří kolem sebe zdroje pro život. Jakým způsobem je na základě tradičních znalostí sbírají, zpracovávají a využívají, to pro „západní“ systém studuje etnobotanika – věda zkoumající kulturní, sociální či ekonomické vztahy mezi rostlinami a indigenními obyvateli. Kamera je ovšem při seriózním terénním výzkumu používána jen výjimečně. V rámci výzkumné expedice Wayvana Peru 2011 jsme se mimo jiné snažili odpovědět na otázku: „Jsou metody vizuální antropologie pro ochranu tradičních znalosít aplikovatelné, a pokud ano, jaká má tento přístup pozitiva a negativa?“ Film je částí série Vizuální etnobotanika a zachycuje „příběh zdroje“ palmy piassaba (Aphandra natalia).

Pavel Borecký čerstvě nastoupil do doktorského oboru etnologie na ZČU v Plzni, kde pokračuje ve svém výzkumu na poli vizuální antropologie. Je autorem etnografického filmu „Gáj“ a iniciátorem etnobotanické expedice Wayvana do peruánské Amazonie. Cizí mu nejsou ani popularizační aktivity či projekty aplikované urbánní antropologie - www.anthropictures.cz.

Režie: Pavel Borecký
Produkce: Anthropictures, Institut tropů a subtropů ČZU v Praze
Jazyk dialogů: španělština
Jazyk titulků: čeština

ÚSVITU / 4 MIN

ČR, 2012, 4 min
Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
26.01.2013 15:05

Studentský snímek se snaží proniknout do života jedné skupiny vystupující "proti stávající politické situaci, konzumerismu a uniformutě". Pomocí vylepování plakátů se snaží vstoupit do veřejné mediální sféry ulice a poukázat na to, co oni sami cítí jako útlak či útok na svobodu člověka. Tento boj vedou 3 kluci - "Úsvitu", jež spojuje nespokojenst, názory a emoce pociťované ze společnosti. Pomocí "filmové řeči" se autoři snaží zprostředkovat divákovi nejen jejich společné názory a pocity, ale i osobité vidění světa.

Režie: Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
Produkce: Studio vizuální etnografie SVIET při Katedře antropologie na FF ZČU
Jazyk dialogů: čeština
Jazyk titulků: -

KREV A PÝCHA / 29 MIN

CZ, 2011, 29 min
Petr Kotrla
25.01.2013 21:00

Ve Španělsku se dnes koná přes 2000 býčích zápasů ročně, při nichž je každou sezónu zabito více než 10.000 arénních býků. V posledních letech zároveň tato španělská národní slavnost čím dál víc trpí pod nátlakem organizací hájících práva zvířat. Korida přesto zůstává jedinou přežívající tradicí svého druhu na světě. Autentický dokumentární pohled na typický španělský spektákl na začátku 21. století. Film spojuje dvě strany názorového konfliktu, jenž charakterizuje aktuální postavení fenoménu ve španělské společnosti. Jeden argumentační pól tvoří ústřední protagonisté býčích zápasů - prestižní představitelé profese matadorů. Jejich názory jsou prezentovány na pozadí exkurzu do prostředí koridy v rámci tradičních slavností v severošpanělském městě Roa. Druhý pól zaujímá vůdčí osobnosti hnutí za práva zvířat, bojující ve Španělsku proti býčím zápasům. Aktivity a argumenty odpůrců koridy jsou prezentovány během působivého protestu před nejvýznamnější býčí arénou v zemi - amfiteátrem Las Ventas v hlavním městě Madridu.

Petr Kotrla je absolvent katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde byl právě tento nezávislý studentský snímek součástí diplomové práce. Od roku 2007 působí v Česká televizi, nejprve jako redaktor publicistických pořadů, nyní v rámci externí spolupráce jako režisér, střihač a scénárista.

Režisér: Petr Kotrla
Produkce: Petr Kotrla
Jazyk dialogů: španělština
Jazyk titulků: čeština

více filmů

PARTNEŘI

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu:

PŘIHLÁŠKA

Film můžete přihlásit přes online formulář ZDE, nebo emailem či poštou. Viz níže.
 • Pro přihlášení filmu na festival Antropofest je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji společně s jednu kopií filmu na DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků), fotografií z filmu v tiskové kvalitě a souhlasit s níže uvedenými podmínkami a požadavky uvedenými v přihlášce. (Přihláška ke stažení zde: DOC, PDF)
 • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k daným antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
 • Přijímají se snímky libovolné délky.
 • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci aktuálního ročníku Antropofestu a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofestu.
 • Zaslaná DVD se nevracejí.
 • Informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
 • Uzávěrka přihlášek je 17.11.2017. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí Antropofestu.
 • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem 20 dní před začátkem festivalu
 • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika zodpovídá přihlašovatel.
 • Svůj film nám také můžete zaslat přes některé webové úložiště.
 • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.