ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

V pořadí již osmý ročník festivalu proběhne ve dnech od 27.1. do 28.1.2017 v Praze.

PROGRAM

25.01.2013

26.01.2013

27.01.2013

FILMY

PANELOVÁ DISKUZE - CO JE TO ETNOGRAFICKÝ FILM? / PANEL DISCUSSION - WHAT IS ETHNOGRAPHIC FILM? / 150 MIN

ČR, 2013, 150 min
Katedra antropologie ZČU v Plzni
26.01.2013 11:00

Společně s odborníky otevřeme v diskuzi téma filmování v antropologii a zamyslíme se nad otázkami: Co je to etnografický film? V čem spočívá jeho „etnografičnost“? Je nějaký rozdíl mezi etnografickým filmem a prostým videozáznamem z terénního výzkumu? Jaké jsou limity filmu při prezentaci antropologicky relevantního vědění? A jaké jsou jeho výhody ve srovnání s textem coby standardním médiem vědecké produkce?

Zahraniční odborníci
Johannes Sjoberg, Granada center, University of Manchester, UK

Jaroslava Panáková, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Sophie Wagner, festival Ethnocineca, University of Vienna, Austria

Pozvánka

Komunikačním jazykem je angličtina.

GAUR 8 AZOKAN / 16 MIN

Spain, 2012, 16 min
Farapi & Monika Hertlová
26.01.2013 17:30

Lokální zásobitelství zemědělskými produkty hraje v  Baskicku důležitou roli. I přes silný tlak dovozu zahraničního zboží jsou tradiční trhy nedílnou součástí každodenního života místních lidí. Množství rodinných statků tak pokračuje i dnes ve výrobě a produkci vynikajících potravin. Práce na statku je však většinou spojována s mužem - mužem pastevcem, zemědělcem, obchodníkem. Ačkoli je i žena nedílnou součástí tohoto světa, je v rurálniím světě spíše upozaďována. Jaká je ale každodenní realita ženy - statkářky? Jaké jsou její starosti a radosti? Najít odpovědi na položené otázky a zviditelnit ženu v kontextu v procesu zemědělské výroby bylo cílem tohoto dokumentu "Gaur 8 Azokan", který vznikl na základě lokální potřeby emancipace vesnických žen, o jejíchž tvrdé práci toho víme jen velmi málo. Snímek se prostřednictvím antropologické perspektivy snaží poukázat na komplementární charakter genderových rolí ve vesnickém prostředí. Rurální svět by v této podobě, bez obou složek jak produktivní tak reproduktivní, jak mužské tak ženské, nemohl existovat. 

FARAPI je konzultační firma Aplikované antropologie sídlící v San Sebastiánu v Baskickém Španělsku. Přijímají veřejné i komerční zakázky v oblasti sociálních témat (genderová rovnost, migrace, minority, průzkum trhu atp.). Dokumentární film "Gaur 8 Azokan" je druhým audiovizuálním výstupem dlouhodobého výzkumu současného postavení žen v rurálním prostředím Baskicka. 

Monika Hertlová spolupracovala s FARAPI na výrobě dokumentu v rámci pracovní stáže. Dále je spoluautorkou krátkého dokumentu "Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví" (2011), který reflektuje současné aktivity trampského hnutí v České republice. Nyní Monika působí ve Studiu vizuální etnografie na katedře antropologie FF, ZČU kde spolupracuje na výrobě dalších snímků.

Režie: Farapi & Monika Hertlová
Produkce: Asociación de Mujeres Kimetz
Jazyk dialogů: španělsština, baskičtina
Jazyk titulků: čeština

A GIRL LIKE YOU / 24 MIN

England, 2012, 24 min
Chloe Symonds
25.01.2013 22:40

Výpovědi dvou mladých tanečnic o tom co znamená být v dnešní společnosti striptérkou, jak to ovlivňuje je samotné a zároveň i jejich okolí.

Díky stipendiu The Arts and Humanities Research Council Scholarship vystudovala Chloe magisterský program Visuální Antropologie v Manchester University´s Granada Centre.

Režisér: Chloe Symons
Produkce: Granada Centre for Visual Anthropology
Jazyk dialogů: angličtina
Jazyk titulků: -

více filmů

PARTNEŘI

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu:

PŘIHLÁŠKA

Film můžete přihlásit přes online formulář ZDE, nebo emailem či poštou. Viz níže.
 • Pro přihlášení filmu na festival Antropofest je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji společně s jednu kopií filmu na DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků), fotografií z filmu v tiskové kvalitě a souhlasit s níže uvedenými podmínkami a požadavky uvedenými v přihlášce. (Přihláška ke stažení zde: DOC, PDF)
 • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k daným antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
 • Přijímají se snímky libovolné délky.
 • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci aktuálního ročníku Antropofestu a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofestu.
 • Zaslaná DVD se nevracejí.
 • Informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
 • Uzávěrka přihlášek je 31.10.2016. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí Antropofestu.
 • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem 20 dní před začátkem festivalu
 • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika zodpovídá přihlašovatel.
 • Svůj film nám také můžete zaslat přes některé webové úložiště.
 • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.