ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

V pořadí již deváty ročník festivalu proběhne ve dnech od 26.1. do 27.1.2018 v Kině Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

PROGRAM

27.01.2012

27.01.2012

28.01.2012

FILMY

TENDER KISSES ARE HARD TO FIND / 20 MIN

Portugal, Great Britain, 2011, 20 min
Ines Ponte
28.01.2012 20:10

Moji prarodiče se znají od dětství. I když jsou velice rozdílní, vzájemná důvěrnost, která provází jejich vztah, se tvořila celý jejich život - malými životními příhodami po celou dobu jejich soužití.

Ines Ponte se narodila v roce 1979 v Lisabonu, Portugalsku. Vystudovala sociální antropologii (v Portugalsku a Nizozemí) a dokumentární režii (Portugalsko). V současné době působí v oblasti vizuální antropologie ve Velké Británii. Pracovala také jako střihačka, kameramanka, produkční, badatelka a asistentka spisovatele v dokumentárních projektech v Portugalsku.

Režie: Ines Ponte
Produkce: Ines Ponte, Granada Centre for Visual Anthropology - University of Manchester
Jazyk dialogů: Portugalština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

ROOM IN THE SQUARE / 8 MIN

Hungary, 2011, 8 min
K.A. Eglinton, N. Benarrosh-Orsoni
28.01.2012 14:35

Dějištěm tohoto krátkého filmu je náměstí v Budapešti, dříve známé jako Moszkva tér (Moskevské náměstí). Na základě lidských hlasů a činností zjišťujeme, že nejrušnější dopravní centrum Budapešti je zároveň místem, na které spoléhají zcela přehlížené skupiny jako na místo jejich živobytí a přežití.

Kristen Ali Eglinton žije v Londýně a působí v oblasti aplikované vizuální etnografie a kvaliativního výzkumu. Studovala multimediální umění ve Spojených Státech a obdržela PhD v sociálním a edukatviním výzkumu. Spolupracovala s různými komunitami po celém světě a používala přitom inovativní, digitální a multimediální metody.

Norah Benarrosh-Orsoni narozená v roce 1985 je francouzská studentka PhD etnologie. Studuje procesy migrace romských rodin mezi Francií a Rumunskem.

Režie: Kristen Ali Eglinton, Norah Benarrosh-Orsoni

ART ON THE ROAD / 8 MIN

Mexico, 2011, 8 min
Barbara Nickl
27.01.2012 22:25

Krátký dokument o cestování a touze se stěhovat. Soustředí se na myšlenky a příběhy Artesanů – lidí s kočovným stylem života, kteří cestují po Latinské Americe a vytváří vlastní šperky pro obživu. Film se pozastavuje nad důvody výběru tohoto životního stylu a důležitostí cestování. Zároveň popisuje jejich neviditelnost a nejistotu při cestování. Film je směsí Super 8, fotografií a zvuků.

Barbara absolvovala magisterské studium Vizuální Antropologie na Univerzitách v Manchesteru a Mnichově.

Režie a produkce: Barbara Nickl
Jazyk dialogů:Angličtina, Španělština
Jazyk titulků: Angličtina

více filmů

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

H-aluze - literárně kulturní časopis Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Český lid, ETNOLOGICKÝ ČASOPIS / ETHNOLOGICAL JOURNAL Lidé města / Urban People
A2 kulturní čtrnáctideník F. H. Prager - český jablečný cider
Radio 1

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu:

PŘIHLÁŠKA

Film můžete přihlásit přes online formulář ZDE, nebo emailem či poštou. Viz níže.
 • Pro přihlášení filmu na festival Antropofest je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji společně s jednu kopií filmu na DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků), fotografií z filmu v tiskové kvalitě a souhlasit s níže uvedenými podmínkami a požadavky uvedenými v přihlášce. (Přihláška ke stažení zde: DOC, PDF)
 • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k daným antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
 • Přijímají se snímky libovolné délky.
 • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci aktuálního ročníku Antropofestu a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofestu.
 • Zaslaná DVD se nevracejí.
 • Informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
 • Uzávěrka přihlášek je 17.11.2017. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí Antropofestu.
 • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem 20 dní před začátkem festivalu
 • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika zodpovídá přihlašovatel.
 • Svůj film nám také můžete zaslat přes některé webové úložiště.
 • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.