ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

V pořadí již deváty ročník festivalu proběhne ve dnech od 26.1. do 27.1.2018 v Praze.

PROGRAM

27.01.2012

27.01.2012

28.01.2012

FILMY

SALIENDO ADELANTE / 28 MIN

Colombia, 2011, 28 min
Ben Cheetham
27.01.2012 18:45

Při procházkách Bogotou by bylo opravdu velmi obtížné ignorovat zdrcující přítomnost těch, kteří místní ulice povařují za svůj domov. Tisíce mladých lidí tvoří tuto subkulturu společnosti – pozůstatek desetiletí politické nestability. Saliendo Adelante se odehrává v jednom z 26 domů zřízenými „Institucí pro ochranu dětství a dospívání“ (IDIPRON) sídlící v centru Bogoty.

Snímek líčí život dvacetiletého Josého, který žije na ulici od svých 6 let. José se nyní snaží změnit styl života tím, že navštěvuje program sociální rehabilitace zprostředkovaný IDIPRONEM. Film také přibližuje práci Orlanda, učitele na Institutu, a jeho snahu nabídnout Josému jiný pohled na svět.

Ben absolvoval  na Universitě v Manchesteru v Granada Centre pro vizuální antropologii  magisterský obor Vizuální antropologie. Tento film byl jeho absolventským projektem, za který obdržel vyznamenání. Během studia vytvořil mnoho jiných filmů a fotografických projektů, které byly inspirovány principy zúčastněného pozorování.

Režie a produkce: Ben Cheetham
Jazyk dialogů: Španělština
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

COLD WAR NEIGHBOURS / 8 MIN

Hungary, 2011, 8 min
T.Hirt, S.G.Lutherová, S.Novac, K.Varsányi
28.01.2012 15:15

Po skončení studené války zůstaly na mnoha místech východní Evropy opuštěné sovětské vojenské základny. Vojáci a jejich rodiny odešly, utichl rachot stíhacích letadel, nezvaní hosté se přestali objevovat na veřejných místech. Jak po dvaceti letech vnímají pobyt sovětských vojsk obyvatelé obcí, které se základnami sousedily?

Krátký dokumentární film Cold War Neighbours  otevírá otázku, jak jsou globální události reflektovány v lokálních podmínkách. Lidé, kteří po odchodu okupantů žijí v sousedství obrovské opuštěné základny v maďarském Kunmadarási, hovoří o tom, co pro ně pobyt vojáků znamenal. A co pro ně dnes znamená jejich nepřítomnost.

Film vznikl v rámci semináře “Anthropological Filmmaking” pořádaného na Central European University v létě roku 2011.      
Autoři filmu jsou sociální antropologové studující či působící na různých univerzitách střední Evropy. Jejich společným zájmem je vizuální antropologie. 

Režie: Tomáš Hirt (Česká Republika),Soňa G. Lutherová (Slovenská Republika),Sergiu Novac (Rumunsko),Kata Varsányi (Maďarsko)
Produkce:Central European University, Maďarsko
Jazyk dialogů: Maďarština
Jazyk titulků: Angličtina

MEMORIES FOR SALE / 25 MIN

Mexico, Great Britain, 2009, 25 min
Carolina Corral Paredes
27.01.2012 19:25

Doňa Rosa, domorodá žena, se živí prodejem řemeslných výrobků na trhu. Carlos je nadšený průvodce, který nabízí výpravy do domů rodin místních původních obyvatel, stejně tak i Paoliny. Jejich životy jsou zasvěceny ukájení zvědavosti turistů, i filmařů, kteří přijíždějí do neporušené a malebné oblasti jihomexického státu Chiapas.

Carolina Corral Paderes absolvovala v roce 2009 magisterské studium v oboru Vizuální antropologie na univerzitě v Manchesteru a na téže univerzitě se zapsala na Sociální antropologii s doktorandským programem v oboru Vizuální média. V současné době pracuje na vícečlenném filmovém projektu zabývajícím se životy bývalých vězňů v Mexiku.

Režie a produkce: Carolina Corral Paderes
Jazyk dialogů: Španělština, Angličtina
Jazyk titulků: Angličtina, Čeština

Uvedení filmu (výběr):
Etnofilm ČADCA, Slovensko, Cena filmových kritiků
Contro Sguardi, International Anthropological Film Festival, 2010, Cena poroty
14 Mostra Internacional de Filme Etnográfico, Rio de Janeiro, Brazílie, 2009
Festival du Filme Ethnographic Film Festival, Londýn, Velká Británie, 2010
Ethnographic Film Unit Festival, Britská Kolumbie, Kanada, 2010
II. Festival do Filme Etnográfico de Recife, Recife, Brazílie, 2010
XIX International Festival of Ethnological Film, Bělehrad, Srbsko, 2010
Royal Anthropological Institut, Manchester, Velká Británie, 2011
Days of etnographic cinema, Moskva, Rusko, 2011

více filmů

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

H-aluze - literárně kulturní časopis Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Český lid, ETNOLOGICKÝ ČASOPIS / ETHNOLOGICAL JOURNAL Lidé města / Urban People
A2 kulturní čtrnáctideník F. H. Prager - český jablečný cider
Radio 1

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu:

PŘIHLÁŠKA

Film můžete přihlásit přes online formulář ZDE, nebo emailem či poštou. Viz níže.
 • Pro přihlášení filmu na festival Antropofest je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji společně s jednu kopií filmu na DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků), fotografií z filmu v tiskové kvalitě a souhlasit s níže uvedenými podmínkami a požadavky uvedenými v přihlášce. (Přihláška ke stažení zde: DOC, PDF)
 • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k daným antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
 • Přijímají se snímky libovolné délky.
 • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci aktuálního ročníku Antropofestu a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofestu.
 • Zaslaná DVD se nevracejí.
 • Informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
 • Uzávěrka přihlášek je 17.11.2017. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí Antropofestu.
 • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem 20 dní před začátkem festivalu
 • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika zodpovídá přihlašovatel.
 • Svůj film nám také můžete zaslat přes některé webové úložiště.
 • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.