ÚVOD

ANTROPOFEST je mezinárodním festivalem filmů se sociálně antropologickou tématikou.

Jeho cílem je nabídnout laické i odborné veřejnosti filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Může jít o snímky pořizované v rámci terénního výzkumu odkazující na sociální či kulturní antropologii, nebo filmy a videa zaměřené na vizuální stránku zkoumaného. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů totiž můžeme společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa, a to považujeme za obzvlášť důležité.

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným spolkem založeným v květnu 2010 absolventy studijního oboru sociální antropologie (více viz O NÁS) . Festival a veškeré dění kolem něj zajišťujeme zcela na dobrovolnické bázi.

Festival se koná každým rokem vždy na konci ledna v Praze, kde probíhá hlavní filmová přehlídka. V průběhu jara pak s našimi partnery pořádáme tzv. „Ozvěny Antropofestu“ v dalších českých i slovenských městech. Např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě, Nitře a dalších městech.

V pořadí již deváty ročník festivalu proběhne ve dnech od 26.1. do 27.1.2018 v Kině Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

PROGRAM

FILMY

AFTER WAR, BEFORE PEACE - IN SEARCHING OF DEMOCRACY IN CENTRAL AFGHANISTAN / 34 MIN

Switzerland, 2008, 34 min
Christof Thurnherr
29.01.2010 18:45

After War, Before PeaceLal, odlehlý bazar obklopený vysokými horami Západního Hindukuše ve středním Afghanistánu, bojuje, aby našel mír po více než třicetileté válce. Každodenní život v této drsné zimní krajině nenabízí moc prostoru vyrovnat se s touto novou situací. Mudžahedínští velitelé, náboženští vůdci a nově zvolená státní úřednice - každý z nich má svůj vlastní pohled na nový systém zvaný "demokracie". Ve filmu nám tito různorodí aktéři budou vyprávět o své minulosti, vysvětlí své pohledy na demokratické změny a odhalí svá očekávání do budoucnosti.

jazyk dialogů: Farsi, Angličtina
jazyk titulků: Angličtina

MAKING IT BIG IN BERLIN / 24 MIN

Germany, 2009, 24 min
Claudia Goldberg
29.01.2010 21:15

berlinDěj zasazený do Berlína vypráví o lidech pracujících na volné noze jakožto alternativě k pevné osmihodinové pracovní době – nízké nájmy a prostor pro kreativní nápady je stále poruce. Majitelka kavárny se šicími stroji, novinář na volné noze a dvě moderní tanečnice nabízí pohled do jejich životních stylů a vypráví o jejich nezávislé činnosti.  Protagonisté nejsou pouze součást berlínské kreativní skupiny, ale reprezentují také část vzdělané generace, která se probíjí mezi pracovní nejistotu a touhou po seberealizaci.

Jazyk dialogů: Nemčina
Jazyk titulků: Angličtina

KDE KREV A POT, TAM I SLZY / 23 MIN

Czech Republic, 2009, 23 min
Michal Pavlásek
30.01.2010 17:40

krevV polovině 19. století přichází do oblasti srbského Banátu ve Vojvodině početná skupina moravských reformovaných evangelíkiů z okolí Klobouk u Brna. Století a půl trvající existence reformovaného sboru  přichystala jejím členům mnohé strasti nesené procesem velkých dějin až do současnosti, počátku 21. století, kdy je komunita česky hovořících reformovaných evangelíků na pokraji zániku, jelikož pramen víry byl mladší generací opuštěn migrací i vlivy moderni doby. Dokument si všímá historických zlomů a životních osudů některých členů sboru, kdy do popředí vztahu autor – objekt zájmu vystupuje niterná, latentní zbožnost posledních potomků moravských transmigrantů, reprezentující kolektivní paměť a symbolické universum – zdroje uchované etnicity. Víra, osud,  přítomnost jako prožitá minulost, prožitá minulost jako náhrobní kámen.

Jazyk dialogů: Čeština

více filmů

PARTNEŘI

Partnery AntropoFESTu jsou

Děkujeme!

KONTAKT

Neváhejte se nás zeptat, či rovnou poslat film (s vyplněnou přihláškou) na e-mailovou adresu:
 

PŘIHLÁŠKA

Film můžete přihlásit přes online formulář ZDE, nebo emailem či poštou. Viz níže.
 • Pro přihlášení filmu na festival Antropofest je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji společně s jednu kopií filmu na DVD (anglické titulky jsou vyžadovány u cizojazyčných snímků), fotografií z filmu v tiskové kvalitě a souhlasit s níže uvedenými podmínkami a požadavky uvedenými v přihlášce. (Přihláška ke stažení zde: DOC, PDF)
 • Při výběru filmů bude zohledněna relevantnost k daným antropologickým tématům. Pozornost bude věnována i obsahu a umělecké hodnotě.
 • Přijímají se snímky libovolné délky.
 • Přihlášením filmu majitel práv souhlasí s projekcí v rámci aktuálního ročníku Antropofestu a s archivací filmového díla pro potřeby Antropofestu.
 • Zaslaná DVD se nevracejí.
 • Informace uvedené v přihlášce budou použity pro potřeby festivalu, pro tvorbu festivalového programu/katalogu a pro informace na webových stránkách Antropofestu.
 • Uzávěrka přihlášek je 17.11.2017. Filmy došlé po tomto datu již nebudou zařazeny do projekcí Antropofestu.
 • O účasti filmu na Antropofestu bude přihlašující informován e-mailem 20 dní před začátkem festivalu
 • Za výlohy s dopravou filmu na adresu Antropofest, P.O. BOX 56, 253 01 Hostivice, Česká republika zodpovídá přihlašovatel.
 • Svůj film nám také můžete zaslat přes některé webové úložiště.
 • Neexistuje vstupní poplatek, ani autorská odměna přihlašujícímu/režisérovi za uvedení/vybrání snímku.